Molmassa är en storhet som betecknar massan av ett grundämne eller kemisk förening delad på dess substansmängd. Ett ämnes molmassa är vikten av ett mol av ämnet. Vanliga enheter för storheten är g/mol och kg/mol. Molmassan kan beräknas enligt formeln

Molmassa
Grundläggande
DefinitionMassan av ett grundämne eller kemisk förening delat på dess substansmängd
Storhetssymbol(er)
Enheter
SI-enhetkg·mol−1
SI-dimensionM·N−1
, där anger molmassan (g/mol), anger substansmängden (mol) och anger massan (g).

Molmassa är relaterad till storheten atommassenhet [u]:

Detta har en rad olika tillämpningar inom kemin.