Atmosfär, atm, är en tryckenhet på 101,325 kPa (101 325 Pa), vilket motsvarar normalt atmosfärtryck vid havsytan. I äldre litteratur förekommer preciseringarna standardatmosfär eller normalatmosfär. Dessutom förekommer begreppet teknisk atmosfär, at,[1] som motsvarar 98,0655 kPa, som är skillnaden i tryck mellan trycket på 10 meters djup och vanligt atmosfärstryck.

Inom bland annat dykning och praktisk hydraulik använder man termerna atmosfäriskt absoluttryck (ata), som är det totala trycket, samt atmosfäriskt övertryck (atö) som är tryckskillnaden mot lufttrycket vid vattenytan.

Omvandlingstabell för tryckenheter
 v  r  Pascal bar (a) Teknisk atmosfär Atmosfär Torr Skålpunds-kraft
per kvadrattum
cm vattenpelare
[Pa] [bar] [at] [atm] [Torr]≈[mmHg] [psi] [cmH2O]
1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1,0197×10−5 9,8692×10−6 7,5006×10−3 145,04×10−6 0,0101972
1 bar (a) 100 000 ≡ 106 dyn/cm2 1,0197 0,98692 750,06 14,5037744 1019,72
1 at 98 066,5 0,980665 ≡ 1 kgf/cm2 0,96784 735,56 14,223 1000,02
1 atm 101 325 1,01325 1,0332 ≡ 1 atm 760 14,696 1033,23
1 torr 133,322 1,3332×10−3 1,3595×10−3 1,3158×10−3 ≡ 1 Torr; ≈ 1 mmHg 19,337×10−3 1,35951
1 psi 6,894×103 68,948×10−3 70,307×10−3 68,046×10−3 51,715 ≡ 1 lbf/tum2 70,3072
1 cmH2O 98,0665 0,980665×10−3 9,99984×10−4 0,967838×10−3 0,73556 0,0142233 ≡ 1 cmH2O

ReferenserRedigera