62

Riksväg 62 går genom Värmland från söder till norr. Sträckning: Karlstad - Ekshärad - Stöllet - Långflon (norska gränsen).

SWE riksvag62.PNG

Vägen som är 230 km lång förbinder norra Värmland med Värmlands huvudort Karlstad. Den används bland annat också för att ta sig till vintersportorterna Branäs och Trysil. Den följer Klarälven hela vägen, och skyltas i nordlig riktning Trysil och i sydlig riktning Karlstad.

Standard och planerRedigera

Vägen är vanlig landsväg hela sträckan utom sträckan närmast Karlstad. Vägen går rakt genom tätorterna Råda, Ekshärad, Stöllet, Ambjörby, Sysslebäck, och passerar utanför Forshaga, Deje, medan Munkfors passeras genom, men avskilt från bebyggelse, och gator.

Mellan Deje och Älvkullen (runt 6 km) planeras ny väg. Det är mycket privata hus längs vägen här.

HistoriaRedigera

På 1950-talet hade vägen numret 235 hela vägen. 1962 gjordes nummersystemet om, och då gavs sträckan Karlstad - Munkfors - Stöllet namnet riksväg 62, medan sträckan Stöllet - norska gränsen behöll numret 235. I slut av 1980-talet gavs sedan hela sträckan namnet riksväg 62.

Bitvis följer vägen den urgamla sträckningen, och bitvis, särskilt söder om Munkfors en nyare sträckning. Man har byggt förbifarter förbi tätorterna längs södra delen, medan vägen längre norrut går i samma sträckning som förr genom tätorterna.

Trafikplatser och korsningarRedigera

Riksväg 62 har några trafikplatser när den går tillsammans med Riksväg 61 (Bergvik - Skåre).

Nr Namn Skyltning
Motortrafikled Bergvik - Henstadmotet
  Bergviksmotet   E18   Karlstad Örebro Stockholm
  Eriksbergsmotet E18 Oslo Göteborg Säffle Skutberget
  Henstadmotet Trossnäs Henstad
Landsväg Henstadmotet - Långflon
  Ilandamotet 61 Sunne Skåre Kil Arvika Kongsvinger   (Riksväg 62 svänger)
  i Munkfors 241 Sunne
    nära Uddeholm 240 Kristinehamn; 246 Filipstad
    i Ekshärad 239 Torsby
    i Stöllet E16 Oslo, Torsby, Gävle, Malung, E45 Göteborg, Mora
  Långflon gräns mot Norge
Norsk riksväg 26 ansluter.

BildgalleriRedigera

Se ävenRedigera