61

Riksväg 61 går sträckan Karlstad - Arvika - Charlottenberg - norska gränsen. Den är 109 kilometer lång.

Denna väg används förutom för resor till och från orter längs vägen, dessutom för resor mellan Karlstad/Mälardalen och ett stort område norr om Oslo, till exempel flygplatsen Gardermoen.

Standard och planer Redigera

Standarden varierar. Mellan Karlstad och Fagerås (vid E45) har den hög standard med ett antal planskilda trafikplatser och en bit skyltad som motortrafikled. Man har även byggt mitträcke (2+1-väg) längs 11 km mellan Karlstad och Kil, som var klart i slutet av 2007. I norr är standarden sämre. Vägen går genom tätorten Arvika.

Angående planerade förbättringar, så pågår en ombyggnad öster om Åmotfors på runt 7 km längd. Det blir breddning till 9 m och uträtning av en kurva. Motiv finns för motorväg Bergvik-Ilanda, alltså mellan E18 och 62, dock först efter 2015.

Historia Redigera

Vägen kallades under 1950-talet länsväg 232. År 1962 gavs namnet riksväg 61 till vägen.

På 1980-talet byggdes sträckan Karlstad-Kil, en bit motortrafikled, resten nästan det.[1] Sträckan Kil-Fagerås byggdes i slutet av 1990-talet.[2] Vägen i trakten av Högboda byggdes på 1950-talet.[3] Förbi Brunskog och norr om Edane är vägen ombyggd före 1940-talet men 2006 byggdes den om till en högre standard.[4][5] En sträcka öster om Arvika är byggd i början av 1970-talet.[6] Vägen norr om Nysockensjön är från början av 1900-talet. Förbifarten förbi Åmotfors byggdes 2006-2007. Norr om Åmotfors har en bit väg byggts på 1950-talet. Resten är i samma sträckning som åtminstone på 1940-talet[5].

Trafikplatser och anslutningar Redigera

Det finns några planskilda trafikplatser längs riksvägen. Dock finns ingen motorväg längs vägen. E18 är däremot motorväg där den ansluter till riksväg 61.

Nr Namn Skyltning
  Motortrafikled mellan Bergviksmotet och Henstadmotet
  - Bergviksmotet   Oslo,     Stockholm
  Henstadmotet Hultsberg Edsvalla
  Landsväg mellan Henstadmotet och norska gränsen
  Ilandamotet Skåre,      Trysil Forshaga
  Hynboholmsmotet Flygplats
  Stenåsenmotet Kil
  Lersättersmotet Kil
  Fageråsmotet   Göteborg Mora
  i Brunskogs socken       Sunne
  i Arvika       Säffle
  i Arvika       Bengtsfors Årjäng
  nära Åmotfors       Årjäng
  Eda Glasbruk gränsen till Norge (tull, men ingen passkontroll)
Norsk riksväg   ansluter

Källor Redigera

  1. ^ M-kartan 1985.
  2. ^ M vägatlas 1995.
  3. ^ KAK bilatlas 1958
  4. ^ Generalstabskartan på lantmateriet.se Historiska kortor
  5. ^ [a b] KAK bilatlas 1946
  6. ^ M-kartan 1977