Uppslagsordet ”Malteserkors” leder hit. För den mekaniska anordningen som omvandlar rotation, se Malteserkors (mekanik).

Malteserkors, även johanniterkors, johannitkors eller maltakors, är ett likarmat åttauddigt kors där armarna består av spjutspetsar vilka möts i centrum. Korset finns avbildat på bland annat Maltas handelsflagga, Italiens örlogsflagga, Queenslands flagga och Mönsterås kommunvapen. Det används av riddare av Johanniterorden, Venerable Order of Saint John, Malteserorden med flera legitima ordnar inom Johanniteralliansen.

Malteserkors
Mönsterås kommunvapen

Uddarnas betydelse redigera

De åtta uddarna på korset sägs symbolisera de åtta ridderliga dygderna eller de åtta saligprisningarna i Jesu bergspredikan.

De ridderliga dygderna redigera

 1. Heder och ära respektive de som törstar efter rättfärdighet
 2. Tapperhet respektive de som sörjer
 3. Fromhet respektive de som håller fred
 4. Frikostighet respektive de ödmjuka
 5. Hjälpsamhet mot fattiga och sjuka respektive de barmhärtiga
 6. Vördnad för kyrkan respektive de renhjärtade
 7. Dödsförakt respektive de som förföljs
 8. Trofasthet respektive de fattiga i anden

Saligprisningarna redigera

 1. De som törstar efter rättfärdighet
 2. De som sörjer
 3. De som håller fred
 4. De ödmjuka
 5. De barmhärtiga
 6. De renhjärtade
 7. De som förföljs
 8. De fattiga i anden