Carl August Lundberg, född 28 oktober 1843 i Halmstad, död 29 januari 1922, var en svensk skolman.

BiografiRedigera

Lundberg blev 1863 student i Uppsala, 1869 filosofie doktor och 1872 lektor i latin och grekiska vid högre allmänna läroverket i Norrköping samt tjänstgjorde samtidigt (1873–82) som lärare för kung Oskar II:s söner. Han var 1883–1909 rektor och 1893–1909 lektor (i latin och grekiska) vid Norra Latin i Stockholm.

Lundberg blev 1884 ledamot av direktionen över Stockholms stads undervisningsverk och 1893 av direktionen över Högre lärarinneseminariet samt 1887 ordförande i Svenska lärarsällskapet. Han var medlem av 1890–91 års skollagskommitté, som tillsattes för att utarbeta förslag till stadga för de allmänna läroverken i huvudsaklig överensstämmelse med av departementschefen Gunnar Wennerberg angivna grunder, nämligen latinets bibehållande från 4:e klassen, men kursavslutningar i 3:e och 5:e klasserna med rigorös examen i 5:e klassen.

Lundberg utgav De ratione Herodotea præpositionibus utendi scriptoribus atticis diversa (1869) och Quæstiones Herodoteæ I. De usu præpositionum (1872).

UtmärkelserRedigera

KällorRedigera

NoterRedigera