Mjörn är en insjö i Västergötland, delad mellan Alingsås och Lerums kommuner och ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 48 meter djup, har en yta på 54,5 kvadratkilometer och befinner sig 57,1 meter över havet.

Mjörn
Insjö
Sjön Mjörn
Sjön Mjörn
Geografiskt läge
LandSverige Sverige
LänVästra Götalands län
KommunAlingsås kommun
Lerums kommun
LandskapVästergötland
SockenLångared, Alingsås, Östad, Hemsjö, Stora Lundby, Skallsjö
Koordinater 
  WGS 8457°54′01″N 12°24′34″Ö / 57.90034°N 12.40941°Ö / 57.90034; 12.40941 (Mjörn (sjö))
  SWEREF 99 TM6420556, 346470
Mått
Areal54,5 km² [1]
Höjd57,1 m ö.h. [1]
Strandlinje106 km [2]
Medeldjup15,7 m [1]
Maxdjup48 m [1]
Volym855 010 000 m³ [1]
Flöden
Huvudavrinnings­områdeGöta älvs huvudavrinningsområde (108000)
UtflödeSäveån
VattendragsID­ (VDRID)640603-127271
GeoNames2691706
Status[1]
Ekologisk status God
Kemisk status (exkl. kvicksilver) God
   Miljöproblem[2]
Försurning Nej
Övergödning Nej
Miljögifter (exkl. kvicksilver) Nej
KällaVISS (SE642138-130063)
Övrigt
SjöID642138-130063
ID vattenförekomstSE642138-130063
Vattenytans ID (VYID)642461-129869
Limnisk ekoregionSydväst, söder om norrlandsgränsen, inom vattendelaren till Västerhavets avrinningsområde, under 200 m ö.h.
Delavrinningsområde
Delavrinning ID (AROID)642512-129848
NamnUtloppet av Mjörn
Areal155,69 km²
Vattenytor55,73 km²
Sjöprocent35,8 %
Ackumulerad areal uppströms1 115,33 km²
Biflödesordning2
UtflödeSäveån
VattendragsID (VDRID)640603-127271
Avstånd till havet46 km
Medelhöjd81 m ö.h.
Område nedströms642115-130129
Källor[3][4][5]

Om sjön redigera

Mjörn är 55 km² stor och har ett maximalt djup på 48 meter. Som längst är den 16 km och som bredast 7 km. Detta gör den till Västergötlands näst största sjö som ligger helt och hållet inom landskapet (efter Unden). Sjön ligger 58 m över havet. I Mjörn finns omkring 60 öar som är namngivna. Vid sjöns östra strand ligger Alingsås och Västra Bodarna och vid den västra Sjövik och Björboholm. Sjön är ej reglerad fullt ut, varför vattenståndet kan variera ganska kraftigt. Även dess isar och vindar är ganska oförutsägbara. Mjörn avvattnas av Säveån.

Dess tillflöden är bland annat från sjön Anten och Ålandasjön i norr och Säveån genom Alingsås. Dess utflöde är främst i Solveden tillika kraftverket i Norsesund. Den fortsätter sedan i sjön Sävelången, Säveån igenom Lerums och Partille kommuner och ut i Göta älv i Göteborg.

Runt Mjörn finns flera värdefulla biologiska, geologiska och kulturhistoriska områden.

Fiskar redigera

Mjörn är en mycket fiskrik sjö. Fiskekort krävs. Hittills har arton olika arter identifierats. Bland dessa märks mer ovanliga arter som bergsimpa, nejonöga och den speciella Mjörnöringen. De andra är gädda, abborre, gös, ål, braxen, mört, id, sutare, lake, småspigg, gärs, siklöja och nors. Ett lokalt rykte i Alingsåstrakten gör gällande att sjön även skulle hysa den sällsynta malen, men detta har aldrig bekräftats[6]

Vid provfiske har abborre, braxen, gärs, gädda, gös, id, lake, mört, nors, siklöja och sutare fångats i sjön[7]

Fågelliv redigera

Mjörn bjuder också på ett rikt fågelliv. Här finns rent maritima arter som normalt inte alls hör hemma i insjömiljö som t.ex. havstrut, strandskata och ejder. I flyttningstider passerar otaliga fågelsträck över Mjörn. Exempel på häckande sjöfåglar är storlom, fiskgjuse, mindre strandpipare, småskrake och havstrut. Ett antal fågelskyddsområden har inrättas i Mjörn.

Öar i Mjörn redigera

Samtliga öar i Mjörn är områden med höga naturvärden. Flera små öar utgör fågelskyddsområden. Så sent som på 1950-talet bedrevs jordbruk på fyra av sjöns största öar. Nu finns det två fasta boende, dels på Bokö, dels på Kärleken.

Sjöfart redigera

År 1987 bildades den ideella föreningen ”Mjörns Sjökortsförening” i syfte att skapa tillförlitliga sjökort över Mjörn och att sköta utprickningen av en farled över sjön. Sedan dess har föreningen byggt fem nya fyrar vid sjön, förutom fyren ”Alingsås angöring” som fanns sedan tidigare, samt gett ut sju utgåvor sjökort.[8]

Delavrinningsområde redigera

Mjörn ingår i delavrinningsområde (642512-129848) som SMHI kallar för Utloppet av Mjörn. Medelhöjden är 81 meter över havet och ytan är 155,69 kvadratkilometer. Räknas de 46 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean 1 115,33 kvadratkilometer. Säveån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter 46 kilometer.[5] Avrinningsområdet består mestadels av skog (41 %). Avrinningsområdet har 55,73 kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på 35,8 %. Bebyggelsen i området täcker en yta av 8,65 kvadratkilometer eller 6 % av avrinningsområdet.[4]

Användningsområden redigera

Mjörn är populär som badsjö, båt- och fiskesjö. Såväl Alingsås Segelsällskap och Alingsås sjöscoutkår liksom Mjörns Motorbåtsällskap huserar på sjön. Mjörns Ångbåtsförening bedriver trafik med ångbogserbåten S/S Herbert, byggd 1905. Sportfisket kontrolleras av Alingsås Sportfiskeförening. År 1996 arrangerades SM i pimpelfiske på Mjörn. Cykeltävlingen Mjörn Runt arrangeras årligen, med start och mål i Alingsås. Exempel på andra föreningar som har anknytning till Mjörn är Föreningen Mjörn, Hjällnäs Båt- och Bryggförening, Mjörns Fiskevårdsområdesförening, Föreningen Mjörnbygden och Björboholms Segelsällskap.

Att miljön runt sjön är attraktiv, visar den ökade efterfrågan på tomter och stora husbyggnationer i Alingsås – man lockar med ”storslagen utsikt över sjön Mjörn”[9]. Även de gamla anrika stora gårdarna Bryngenäs, Öijared, Östad och Vikaryd är värda att nämnas.

I samband med järnvägens tillkomst byggdes tidstypiska sommarbostäder. Utefter både Västra Stambanan, vars första spadtag togs i Lövekulle utanför Alingsås, och Västgötabanan utvecklades byarna Björboholm, Västra Bodarne och Skår, Lövekulle med sina stora fritidsvillor, som ägdes av förmögna köpmän oftast från Göteborg. Flera av dem finns fortfarande kvar utefter sjön Mjörns stränder.

Namnet redigera

Sjöns äldsta namn är Mior, och den omnämns redan i Västgötalagen (år 1350) som allmänningssjö. Enligt länsstyrelsen har Mjörn också klassificerats som en sjö med "särskilt högt naturvärde”, det vill säga högsta möjliga klassning.

Historia redigera

Det finns många fornlämningar runt sjön och på öar och fornfynd har funnits på stränder och öar. Flera utgrävningar har gjorts på Risön och man har funnit föremål från stenåldern (3000–1800 f.Kr.).[10]

Vid Brobacka naturum i norra Mjörn finns Skandinaviens största jättegrytfält, varav den största mäter ca 18 m i diameter. Det påminner om den tid, då inlandsisen täckte området. Smältvattnets stora framfart igenom den trånga passagen i Brobacka drog med sig stora stenar, som formade de enorma grytorna.

Mjörn har varit en del av Västerhavet och man kan idag än finna rester från denna tid, bland annat så kallade glacialmarina relikter, räkor som anpassat sig till sötvatten och snäckskal från havssnäckor.

Gränser redigera

  • Riksgränsen till Danmark gick här efter freden i Knäred åren 1613–1619
  • Sockengränsen mellan Hemsjö, Stora Lundby och Östad
  • Häradsgräns mellan Ale, Vättle och Kulling
  • Kommungräns mellan Lerum och Alingsås
  • Stiftsgräns mellan Skara och Göteborg

Se även redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera