Fågelskyddsområde eller fågelreservat är ett naturskyddsområde där åtgärder vidtagits för att bevara ett habitat som är viktigt för fåglar. Det kan röra sig om våtmarksområden som av naturliga skäl lockar till sig mycket fåglar, eller områden som är viktiga för populationer av hotade fågelarter. Globalt finns det olika typer av skyddsområden, vars juridiska status varierar. Det finns exempelvis internationella skyddsprogram, EU-program, nationella- och regionala skyddsprogram.

Skylt som markerar fågelskyddsområdets gräns vid Brucebo naturreservat.

Exempel på skyddsprogram Redigera

IBA-områden Redigera

 
Naturreservatet Wicken Fen, i närheten av Soham, England är ett SPA-område.

IBA (Important Bird Area) är ett internationellt skyddsprogram initierat av BirdLife International. Ett IBA-område är, ur ett globalt perspektiv, ett viktigt habitat för skyddet av fåglar. För närvarande finns det ungefär 10000 IBA-områden runt om i världen. Områdena identifieras av BirdLife International och ska vara tillräckligt små för att habitatet i sin helhet ska kunna bevaras och det ska skilja sig till sin karaktär, habitatmässigt eller ornitologiskt, från de kringliggande habitaten.[1]

Ofta utgör IBA-områden delar av ett lands redan existerande skyddsområden och skyddas på så sätt under nationell lagstiftning. Juridiskt erkännande och skydd för IBA-områden som inte ingår i ett nationellt skyddsområde varierar från land till land.[2]

SPA-områden Redigera

I EU:s fågeldirektiv finns kravet att inrätta specifika skyddsområden för fåglar, så kallade SPA-områden (Special Protection Areas).

Ramsar-områden Redigera

Ramsarkonventionen (The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat) är ett internationellt avtal för att skydda våtmarker, speciellt med fokus på vattenlevande fåglar.[3]

Fågelskydd i olika länder Redigera

Sverige Redigera

I Sverige är det länsstyrelsen och naturvårdsverket som utser områden som ska klassas som fågelskyddsområden. Kända fågelskyddsområden är Tåkern, Hornborgasjön, Ölands södra udde och Getterön. I Sverige finns det ett 50-tal Ramsar-områden,[4] och ungefär 530 SPA-områden, där de senare omfattar närmare 30 000 km².[5]

Noter Redigera

  1. ^ BirdLife International (2012) IBA, <www.birdlife.org Arkiverad 5 november 2021 hämtat från the Wayback Machine.>, läst 2012-04-29
  2. ^ Important Bird Areas (IBA). In: UNEP-WCMC. 2010. A-Z Guide of Areas of Biodiversity Importance. UNEP-WCMC. Cambridge, UK. www.biodiversityA-Z.org
  3. ^ Ramsar official website Arkiverad 6 oktober 2013 hämtat från the Wayback Machine., läst 2012-04-29
  4. ^ Länsstyrelsen i Dalarna, Fågelskydd-Ramsar Arkiverad 11 februari 2013 hämtat från the Wayback Machine., <http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/>, läst 2012-04-29
  5. ^ Naturvårdsverket (2010) Utvärdering av det svenska nätverket av Särskilda Skyddsområden för fåglar (SPA-nätverket), Rapport 6 390, oktober 2010