Svenska Fyrsällskapet

en ideell förening
(Omdirigerad från Svenska fyrsällskapet)

Svenska Fyrsällskapet är en ideell förening bildad 5 oktober 1996. Den har idag växt till världens näst största nationella fyrförening.

Svenska Fyrsällskapet
Typ Ideell intresseförening
Syfte Verka för bevarandet av svenska fyrar, fyrplatser, fyrskepp och andra sjömärken
Sätesort Göteborg
Grundad 5 oktober 1996
Medlemsantal ca 3000
Styrelse
Ordförande Esbjörn Hillberg
Vice ordförande Hans Rutberg
Sekreterare Dan Thunman
Kassör Ingrid Sernbo
Övriga nyckelpersoner
Revisorer Olle Gunnarsson
www.fyr.org

VerksamhetRedigera

Svenska Fyrsällskapet anordnar seminarier och grupputflykter till fyrar. Föreningen samverkar också med kulturvårdande institutioner och myndigheter för att bevara och sprida kunskap om svenska fyrväsendet. Svenska Fyrsällskapet ger även ut medlemstidningen ”Blänket” med fyra nummer per år.

KällorRedigera