Öppna huvudmenyn

Skaraborgsgruppen (SKG) är en svensk utbildningsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 1998. Förbandsledningen är förlagd i Skövde garnison i Skövde

Skaraborgsgruppen
(SKG)
Skaraborgsgruppen vapen.svg
Vapensköld för Skaraborgsgruppen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnSkaraborgsgruppen
Datum2000–
LojalitetFörsvarsmakten
FörsvarsgrenArmén
TypHemvärnet
RollUtbildning och administration
StorlekUtbildningsgrupp [a]
Del avSkaraborgs regemente [b]
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortSkövde
FärgerSvart och gult         
Marsch"Geschwindmarsch" (Herrman) [c]
WebbplatsOfficiell webbplats
Befälhavare
FörbandschefMats Bergh
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/46-60Truppslagstecken M46-60 för Hemvärnet.jpg

HistoriaRedigera

Skaraborgsgruppen bildades den 1 januari 1998, som en försvarsområdesgrupp i samband med att Skaraborgs regemente och Skaraborgs försvarsområde (P 4/Fo 35) avvecklades den 31 december 1997 och dess försvarsområdesstab uppgick i Västra Götalands försvarsområde (Fo 32), detta i samband med att antalet försvarsområden reducerades genom försvarsbeslutet 1996.[2]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Västra Götalands försvarsområde (Fo 32). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. Då Skaraborgsgruppen (omfattade geografiskt tidigare Skaraborgs län) tillsammans med Bohusdalgruppen Göteborgsgruppen, och Älvsborgsgruppen, redan var organiserad inom det då nybildade Västra Götalands län, kom de endast att organisatoriskt att överföras till Södra militärdistriktet (MD S) den 1 juli 2000.[3]

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[4] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Skaraborgsgruppen överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli en enhet inom Skaraborgs regemente (P 4) från och med den 1 januari 2006.

VerksamhetRedigera

Chefen Skaraborgsgruppen är direkt underställd chefen Skaraborgs regemente (P 4) vad gäller produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning i Skaraborg i östra delen av Västra Götalands län. Insatser, såväl i fred som under kris och krig, leds av Militärregion Väst (MR V). Skaraborgsgruppen nuvarande uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i östra delen av länet. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer samt vara beredd att leda insatser till stöd för samhället i övrigt.

Ingående enheterRedigera

Skaraborgsgruppen administrerar och utbildar sedan 1 januari 2012 två hemvärnsbataljoner, Kinne bataljonen (38. hemvärnsbataljonen) och Kåkind bataljon (39. hemvärnsbataljonen), samt en ledningsplutonen till Militärregionstab Väst. Utbildningsgruppen var den första utbildningsgruppen att sätta upp en trafikpluton inom Hemvärnet.

Kinne bataljonenRedigera

 • 38. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 381. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 382. hemvärnsinsatskompaniet
 • 383. hemvärnsinsatskompaniet
 • 384. hemvärnstrafikplutonen
 • 385. hemvärnsflyggruppen

Kåkind bataljonRedigera

 • 39. hemvärnsbataljonstaben och ledningsplutonen
 • 391. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 392. hemvärnsinsatskompaniet
 • 393. hemvärnsinsatskompaniet
 • 394. hemvärnsflyggruppen
 • 395. hemvärnsmusikkåren, Hemvärnets musikkår Skaraborg

Förläggningar och övningsplatserRedigera

När Skaraborgsgruppen bildades den 1 januari 1998 samlokaliserades förbandsledningen med Skaraborgsbrigaden, Stridsskola Syd och Göta trängkår i Skövde garnison. Från 2000 är Skaraborgsgruppen samlokaliserade med Markstridsskolan, Skaraborgs regemente och Trängregementet.

Heraldik och traditionerRedigera

Till skillnad mot andra militärdistriktsgrupper som bildades vid samma tid, ärvde inte Skaraborgsgruppen några traditioner, utan kom istället att dela traditioner inledningsvis med Skaraborgsbrigaden och från 2000 med Skaraborgs regemente.[5]

FörbandscheferRedigera

 • 1998–2000: ?
 • 2000–2004: Överstelöjtnant Östen Kvarnlöf [6]
 • 2004–2005: Överstelöjtnant Peter Lindh [7]
 • 2005–2011: Överstelöjtnant Nils Erik Nilsson
 • 2011–2013: Överstelöjtnant Agne Gustavsson
 • 2013–2018: Överstelöjtnant Nils Erik Nilsson
 • 2018–20xx: Överstelöjtnant Mats Bergh

Namn, beteckning och förläggningRedigera

Namn
Skaraborgsgruppen 1998-01-01
Beteckningar
SKG 1998-01-01
Förläggningsorter och övningsfält
Skövde garnison (F) 1998-01-01

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

AnmärkningarRedigera

 1. ^ Åren 1998-2000 var gruppen organiserad som en Försvarsområdesgrupp, åren 2000-2005 som en Militärdistriktsgrupp.
 2. ^ Åren 1998-2000 var gruppen underställd Västkustens marinkommando, och åren 2000-2005 Södra militärdistriktet.
 3. ^ Förbandsmarschen delades med Skaraborgsbrigaden, och från 2000 Skaraborgs regemente. Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2002 i TFG 020006.[1]

NoterRedigera

 1. ^ Sandberg (2007), s. 39
 2. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1D6”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-1998_GL031D6. Läst 6 mars 2018. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 6 mars 2018. 
 4. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 6 mars 2018. 
 5. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 6 mars 2018. 
 6. ^ ”C Skaraborgsgruppens sista arbetsdag”. Arkiverad från originalet den 8 maj 2004. https://web.archive.org/web/20040508110937/http://www.mds.mil.se/skaraborgsgruppen/index.php?lang=sve&c=news&id=20995. Läst 17 mars 2018. 
 7. ^ ”Ny chef Skaraborgsgruppen”. Arkiverad från originalet den 11 oktober 2004. https://web.archive.org/web/20041011131536/http://www.mds.mil.se/skaraborgsgruppen/index.php?lang=sve&c=news&id=23376. Läst 17 mars 2018. 

Tryckta källorRedigera

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkarRedigera