Militära grader i Frankrikes gendarmeri

Militära grader i Frankrikes gendarmeri visar de militära graderna och gradbeteckningarna vid det franska gendarmeriet, Gendarmerie nationale.

GeneralspersonerRedigera

Militär grad Motsvarande grad i svenska armén Typbefattning Gradbeteckning
Général d'armée General Generaldirektör för gendarmeriet  
Général de corps d'armée Generallöjtnant Chef för gendarmeriregion (som ingår i försvarzonens stab)  
Général de division Generalmajor Chef för gendarmeriregion (som ingår i försvarzonens stab)  
Général de brigade Brigadgeneral Chef för gendarmeriregion  

OfficerareRedigera

Militär grad Motsvarighet i den svenska armén Typbefattning Territoriella gendarmeriet Mobila gendarmeriet Garde Républicaine Teknisk-administrativa kåren
Colonel Överste chef för gendarmeriet i ett län        
Lieutenant-colonel Överstelöjtnant chef för gendarmeriet i ett län; ställ-
företrädande chef
       
Chef d'escadron
Commandant[a]
Major chef för gendarmeriet i ett arrondissement        
Captitaine Kapten        
Lieutenant Löjtnant        
Sous-lieutenant Fänrik Student vid andra årskursen på gendarmeriets militärhögskola        
Élève-officier Kadett Student vid första årskursen på gendarmeriets militärhögskola    
  1. ^ Teknisk-administrativa kåren

UnderofficerareRedigera

Militär grad Motsvarighet i svenska armén Territoriella gendarmeriet Mobila gendarmeriet Republikanska gardet Teknisk-administrativa kåren
Major Regementsförvaltare        
Adjudant-chef Förvaltare        
Adjudant Förvaltare        
Maréchal des logis-chef Fanjunkare        
Gendarme
Maréchal des logis[a]
Förste sergeant               
Élève-gendarme Kadett (specialofficer)  
  1. ^ Teknisk-administrativa kåren

Volontärer och hjälpgendarmerRedigera

Militär grad Motsvarighet i svenska armén Gradbeteckning
Aspirant Kadett  
Maréchal des logis Förste sergeant  
Brigadier-chef Korpral  
Brigadier Vicekorpral  
Gendarme adjoint de 1re classe Menig 1kl  
Gendarme adjoint de 2e class Menig  

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från franskspråkiga Wikipedia, Grades de la Gendarmerie nationale (France), 14 november 2015.

Se ävenRedigera