Polisens grader i Frankrike definierar hierarkin i den franska polisen.

#
Police nationale
Gendarmerie nationale
Police municipale
Police rurale
Motsvarighet i svenska polisen
Corps de conception et de direction Corps de commandement
Corps d’encadrement et d’application
Adjoints de sécurité
Officiers de Gendarmerie
Sous-Officiers de Gendarmerie
Gendarmes adjoints volontaires
Directeurs de police municipale
Chefs de service de police municipale
Agents de police municipale
Gardes champêtres
1. Directeur général de la police nationale - Général d’armée - - Rikspolischef
2. Directeur des services actifs - Général de corps d’armée - - Biträdande rikspolischef
3. Inspecteur général - Général de division - - Polisdirektör
4. Contrôleur général - Général de brigade - - Biträdande polisdirektör
Commissaire général
5. Commissaire divisionnaire Commandant divisionnaire fonctionnel Colonel - - Polisöverintendent
6 Commissaire Commandant divisionnaire Lieutenant-colonel - - Polisintendent
7. Commandant Chef d'escadron Directeur principal -
Directeur
8. - Capitaine Capitaine Chef de service principal de 1re classe - Poliskommissarie (sektionschef)
9. - Lieutenant Lieutenant Chef de service principal de 2e classe -
10. - - - Chef de service -
11. - Major Major Chef de police - Poliskommissarie
12. - Brigadier-chef Adjudant-chef Brigadier-chef principal Garde champêtre chef principal Polisinspektör (gruppchef)
13. - Brigadier Adjudant
14. - Sous-brigadier Maréchal des logis-chef Brigadier-chef Garde champêtre chef Polisinspektör
15. - Gardien Gendarme Brigadier Garde champêtre principal Polisassistent
Gardien
16 - Adjoint de sécurité Maréchal des logis - - "Hjälppoliser", som biträder polisen med att förebygga och bekämpa brott. De är uniformerade och beväpnade och har samma befogenheter som police municipale och police rurale.
Brigadier-chef
Brigadier
Gendarme adjoint volontaire 1ère classe
Gendarme adjoint volontaire 2e classe
Källa: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Polisstuderande och aspiranter (motsvarande), ingår inte i denna översikt

ReferenserRedigera

 1. ^ Décret n°2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale.
 2. ^ Décret n° 2016-808 du 16 juin 2016 relatif à l'instauration du grade de commissaire général de police.
 3. ^ Décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale.
 4. ^ Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
 5. ^ Décret n° 2016-684 du 26 mai 2016 modifiant le code de la sécurité intérieure et relatif au recrutement des adjoints de sécurité.
 6. ^ Code de la défense - Article L4139-16. Modifié par Loi n°2017-258 du 28 février 2017 - art. 28.
 7. ^ Instruction n° 10500 du 10 avril 2017 relative au recrutement des volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale.
 8. ^ Décret n° 2017-356 du 20 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.
 9. ^ Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale.
 10. ^ Décret n° 2017-397 du 24 mars 2017 modifiant le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.
 11. ^ Décret n°94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres.
 12. ^ Regeringskansliet, Utrikes namnbok, 10:e reviderade upplagan, Stockholm 2015.
 13. ^ ”Beslutsprotokoll 2014-12-18”. Genomförandekommittén för den nya polismyndigheten, bilaga 3. Arkiverad från originalet den 8 december 2015. https://web.archive.org/web/20151208144037/http://www.polissamordningen.se/filer/Arbetsmaterial_och_beslut/Fattade%20beslut/Beslut_%C3%B6vrigt/141218_beslut_nomenklatur.pdf. Läst 18 juli 2017.