Matematik E var en 50-poängs kurs på gymnasieskolan i Sverige. Nytt i kursen var bland annat komplexa tal och användningen av differentialekvationer[1].

Kursen var inte ett kärnämne och är obligatorisk endast på ett fåtal linjer. Tidigare ingick dock innehållet i den obligatoriska matematikkursen i de naturvetenskapliga och tekniska gymnasielinjerna. Kursen motsvarar Matematik 4 i den nya läroplanen Gy 2011 och den motsvarar 100 poäng, med möjlighet till fördjupning inom Matematik 5.

Matematik E eller Matematik 4 är ett krav till samtliga civilingenjörsutbildningar i Sverige sedan 2010, då alla lärosäten införde samma krav.[2] Andelen av alla gymnasister som läser Matematik E minskade från 19 % till 11 % mellan 1999 och 2005,[3] men har ökat efter att alla civilingenjörsutbildningarna krävde det 2010.

Kursinnehåll

redigera

Följande kan ingå i lokala kursplaner (vissa sådana moment kan anses vara repetition av tidigare kurser):

[4] [5]

Kort jämförelse av Ma D, Ma 4, Ma E, och Ma 5.

redigera

Vad gällde behörighet till civilingenjörsutbildning i läroplan Lpf94 inkl. kursplan Gy2000 var det Matematik E (50 poäng) som gällde. I Gy11/Vux12 motsvaras detta, avseende enbart behörighet, av Matematik 4 (100 poäng). De som har Matematik D (100 poäng) från Lpf94 måste alltså behörighetskomplettera till Matematik 4 (100 poäng) i Gy11/Vux12 eftersom de inte har Matematik E.

Vad gäller utbyteskomplettering av betyg i matematikkursen Matematik E (50 poäng) i läroplan Lpf94 inkl. kursplan Gy2000 så är det Matematik 5 (100 poäng) i läroplan Gy11/Vux12 som är motsvarande kurs. Vad gäller Matematik D (100 poäng) så är det Matematik 4 (100 poäng) som gäller.[6]

Detta innebär att Matematik 4 och Matematik 5 i läroplan Gy11/Vux12 är på snäppet högre nivåer än Matematik D och Matematik E från läroplan Lpf94 inkl. kursplan Gy2000.

Se även

redigera

Referenser

redigera

Externa länkar

redigera