Matematik 1 är en kurs för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Sverige enligt Gy 2011. Den är ett gymnasiegemensamt ämne, obligatoriskt ämne, för alla elever i den svenska gymnasieskolan. Den ersatte från och med läsåret 2011/12 kursen Matematik A (Lpf 94). Kursen omfattar 100 poäng och läses generellt sett under en termin av elever på naturvetare och av tekniker och under ett läsår av övriga (ibland även över en längre tid på vissa skolor).

Matematik 1
Linear Function Graph.svg
Linjära ekvationer
LäroplanGy 2011
KurskodMATMAT01X
Poäng100
BetygAE, godkänd; F, icke godkänd
MotsvararMatematik A (Lpf 94)

Matematik 1 är uppdelad i tre spår, Matematik 1a, 1b och 1c, där 1c är mest avancerad och läses på naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet [källa behövs]. Anledningen är att kursen är uppdelad är att den ska vara bättre anpassad till kraven i de olika yrkes- och högskoleförberedande gymnasieprogrammen. Kursen bygger på tidigare kunskap från grundskolan.

Kursen betygsätts med betygsskalan A–F där A är det högsta betyget, E är det lägsta godkända betyget och F motsvarar icke godkänt.

Centralt innehåll

redigera

Undervisningen i kursen Matematik 1c ska bestå av följande centrala innehåll:[1]

Taluppfattning, aritmetik och algebra

redigera

Geometri

redigera
  • Sinus, cosinus och tangens och beräkning av vinklar och längder i rätvinkliga trianglar
  • Begreppet vektor och dess representationer
  • Addition och subtraktion med vektorer och produkten av en skalär och en vektor
  • Matematisk och naturvetenskaplig argumentation genom begreppen implikation och ekvivalens
  • Begreppen definition, sats och bevis

Samband och förändring

redigera

Sannolikhet och statistik

redigera

Problemlösning

redigera

Referenser

redigera