Matematik – diskret var en kurs på gymnasieskolan i Sverige med kurskod MA1207. Den var inte ett kärnämne och var endast obligatorisk för naturvetenskapsprogrammets matematisk-datavetenskapliga inriktning bland de nationella programmen. Kursen behandlade diskret matematik, bland annat satslogik och enkel mängdlära. Enligt nya Gy11 omfattas det mesta av kursinnehållet istället i kursen Matematik 5.

Andra områden som togs upp var kombinatorik, induktionsbevis och algoritmer.

Externa länkar

redigera