Öppna huvudmenyn


Teknikprogrammet (förkortat TE) är ett nationellt program på gymnasieskolan. Programmet är likt det naturvetenskapliga programmet i det att man läser relativt mycket matematik (upp till matematikens C-kurs, numera kallad matematik 3, är obligatoriskt). Eleverna läser dock normalt inte något tredje språk, och inte heller någon biologi, även om det ibland går att välja till. I stället för dessa ämnen ingår oftast teknikbaserade ämnen. Teknikbaserade ämnen kan till exempel vara konstruktion, CAD, EDA, materiallära, databashantering och webbdesign. Utformning sker enligt skolans individuella inriktning.

Teknikprogrammet har inga nationella inriktningar, det är istället varje skolas enskilda ansvar att sätta ihop ett kurspaket som ger en bra utbildning. Detta medför att det kan skilja mycket på teknikprogrammet mellan skolor. Skolverket har däremot förslag om vilka inriktningar programmet kan ha och vilka kurser dessa kan innehålla.[1]

Teknikprogrammet är numera en högskoleförberedande linje.

GY2011Redigera

KurserRedigera

Gymnasiegemensamma ämnen

InriktningarRedigera

Design och produktutveckling

Produktionsteknik

Samhällsbyggande

Informations- och medieteknik

Teknikvetenskap

Programfördjupningar
400 p

Kurser som ska erbjudas: [1]

–2011Redigera

KurserRedigera

Samtliga elever på Teknikprogrammet läser, utöver kärnämneskurserna och projektarbetet:[1]

Förslag på inriktningarRedigera

  • Datorteknik, 300 poäng
  • Människa och teknik, 350 p
  • Teknik och företagande, 350 p
  • Teknik, miljö och samhällsbyggande, 350 p
  • Virtuell design, 300 p

KällorRedigera