Matematik – breddning är en kurs på gymnasieskolan i Sverige. Den är inte ett kärnämne och är inte obligatorisk på något nationellt program.

Innehållet i Matematik – breddning kan variera och bestäms ofta av eleverna själva. Exempel på innehåll i kursen är räkning med vektorer, matriser och derivator på funktioner med flera variabler, eller matematisk problemlösning. Enligt Gy 2011 heter kursen Matematik Specialisering.