Matematik 5 är en gymnasiekurs i den svenska gymnasieskolan. Kursen omfattar 100 poäng.[1] Kursen kom till efter införandet av läroplanen Gy11 och bygger på matematik 4. Kursen är inte obligatorisk på något gymnasieprogram.

Kursen betygsätts med betygsskalan A-F där A är det högsta betyget, E är det lägsta godkända betyget och F motsvarar icke godkänt.[1]

Kursen innehåller bland annat: differentialekvationer, mängdlära, sannolikhet, permutationer, kombinationer, talföljder och rekursiva talföljder, induktionsbevis.[1]

Referenser redigera