Matematiska operationer
Addition (+)
term + term
addend + addend
= summa
Subtraktion (−)
term − term
minuend − subtrahend
= differens
Multiplikation (× eller ·)
faktor × faktor
multiplikator × multiplikand
= produkt
Division (÷ eller /)
täljare / nämnare
dividend / divisor
= kvot
Moduloräkning (mod)
dividend mod divisor = rest
Exponentiering (^)
basexponent = potens
n:te roten (√)
grad radikand = rot
Logaritm (log)
logbas(potens) = exponent

Kvot (medeltidslatin quóta pars, 'vilken del i ordningen', av latin quótus, 'vilken i ordningen') är resultatet av en division.[1] Om (b skiljt från 0) är c kvot, uttrycks ibland som "kvoten mellan a och b" eller "förhållandet mellan a och b".

Andel, quota redigera

Utanför rent matematiska sammanhang används begreppet i betydelsen "del" eller "andel".[2] Det är ur denna betydelse ordet kvotering har bildats. I informationstekniken används ibland termen quota (engelska för 'andel' eller 'kvot') i stället.

Rest redigera

Vid heltalsdivision, där a, b, q och r är heltal och   gäller

 

Här är q kvoten och r kallas rest. Ett vanligare skrivsätt i matematisk litteratur är  .

Exempel

  , här är kvoten 3,5.
  eller   , här är kvoten 3 och resten 1 (heltalsdivison).

Se även redigera

Referenser redigera

Externa länkar redigera