Procentenhet är ett begrepp som används för att uttrycka den aritmetiska differensen av två procenttal. Namnet är missledande eftersom procent redan är en enhet. Procent anger storheten andel.

Exempel redigera

Antag att den relativa arbetslösheten ökar från 5 % till 6 % i ett land. Den relativa arbetslösheten har då ökat med 1 procentenhet. Det är också korrekt att säga att den relativa arbetslösheten ökat med 20 procent (eftersom talet 6 är 20 procent större än talet 5).

Relaterade begrepp redigera