Betygsskalor vid högre utbildning i Sverige

Betygsskalorna vid högre utbildning i Sverige varierar, då högskolor och universitet i Sverige bestämmer själva vilket betygssystem som skall användas. Vanligast är den tregradiga skalan: väl godkänt, godkänt och underkänt. Men andra skalor förekommer också. Vid juridisk fakultet och i ingenjörsutbildningar används ofta till exempel tre- eller fyra-gradiga skalor.

Flera lärosäten har gått över, eller har planer på att gå över till den sjugradiga ECTS-betygsskalan (European Credit Transfer System).

Vid avslutade studier vid universitet och högskolor utfärdas (på begäran) examensbevis.

Graderade skalor redigera

Här följer några vanliga betygsskalor med dess beteckningar i LADOK (lägst betyg först).

UV redigera

UV används för de flesta utbildningar:[1]

Beteckning Godkänd? Utläses
U Nej Underkänd
G Ja Godkänd
VG Ja Väl godkänd / Mycket väl godkänd

UM redigera

UM används på juristprogrammet och andra juridiska utbildningar:[1]

Beteckning Godkänd? Utläses
U Nej Underkänd
B Ja Godkänd
Ba Ja Icke utan beröm godkänd
AB Ja Med beröm godkänd

TH redigera

TH används främst för teknisk-naturvetenskapliga utbildningar:[1]

Beteckning Godkänd? Utläses
U Nej Underkänd
3 Ja Tre eller Godkänd.
4 Ja Fyra eller Icke utan beröm godkänd/Väl godkänd
5 Ja Fem eller Med beröm godkänd/Mycket väl godkänd

AF redigera

AF är en sjugradig betygsskala som används för internationella studenter, samt på allt fler svenska lärosäten även för alla inhemska studenter.

Beteckning Godkänd? Utläses
F Nej Otillräcklig(t), Helt otillräcklig(t) eller Insufficient
FX Nej Otillräcklig(t) eller Insufficient. Komplettering möjlig.
E Ja Tillräcklig(t) eller Sufficient
D Ja Tillfredsställande eller Satisfactory
C Ja Bra eller Good
B Ja Mycket bra eller Very Good
A Ja Utmärkt, Framstående eller Excellent

Ograderade skalor redigera

UG och varianter redigera

UG är en ograderad variant av UV och TH:[1]

Beteckning Godkänd? Utläses
U Nej Underkänd.
G Ja Godkänd.

Skalan UG# används som alternativ till skalan UG för att undvika förväxling med skalan UV:

Beteckning Godkänd? Utläses
U Nej Underkänd
G# Ja Godkänd

Ograderad variant av F-A:

Beteckning Godkänd? Utläses
F Nej Underkänd eller Failed
P Ja Godkänd eller Passed

DT redigera

DT är en betygslös skala:[1]

Beteckning Godkänd? Utläses
D Formellt ja Deltagit

Observera att G och D betyder olika saker i olika betygsskalor. Samma betyg kan ibland utläsas på olika sätt på olika skolor.

Betyg på tillgodoräknat moment anges med "T".

Referenser redigera

Noter redigera

Se även redigera