En råvarubörs är en marknadsplats för standardiserad handel med råvaror och/eller handelsvaror, eller derivatinstrument baserade på dessa varor.

Handelsgolvet på råvarubörsen Chicago Board of Trade år 1993.

Exempel på råvarubörser är Chicago Board of Trade och London Metal Exchange.

Se ävenRedigera