Öppna huvudmenyn

Konservativ liberalism

högerinriktning inom liberalismen som kombinerar liberala idéer med konservativa ståndpunkter
Ej att förväxla med Liberalkonservatism.
Den här artikeln ingår i Wikipedias
serie om konservatism
Ideologier

Liberalkonservatism
Värdekonservatism
Kulturkonservatism
Socialkonservatism
Frihetlig konservatism
Neokonservatism
Nykonservatism
Paleokonservatism
Radikalkonservatism
Lundakonservatism
Nationalkonservatism
Konservativ liberalism
Kristen höger
Alt-right

Politiska partier

Konservativa partier
Internationella demokratiska unionen
Europeiska folkpartiet (EU)
Europeiska konservativa och reformister (EU)

Konservativ liberalism är en högerinriktning inom liberalismen som kombinerar liberala idéer med konservativa ståndpunkter.

Konservativ liberalism skiljer sig, trots likheter, från liberalkonservatism genom att den i grunden utgår ideologiskt från liberalismen och inte konservatismen, och därför trots inslag av konservativa värderingar ytterst betonar individuella rättigheter framför kollektiva.

Konservativ liberalism tenderar vidare att betona ekonomisk frihet, minskad statsmakt åt klassiskt liberalt håll - i kontrast till socialliberalism och socialkonservatism - fokus på individuella, negativa rättigheter, brotts- och terrorbekämpning samt aktiv utrikespolitik.

Konservativ liberalism vill även, i likhet med andra liberala förgreningar, uppvärdera civilsamhället som avgörande för förverkligandet av det goda samhället och som bärare av sociala skyddsmekanismer som annars i socialliberala och socialdemokratiska perspektiv skulle garanteras av staten. Alltså exempelvis arbetslöshetsförsäkring, allmän sjukförsäkring, arbetsskyddslagar, med mera.[1]

Historiskt kan klassisk liberalism, trots sin dåtida radikalitet, sägas ha mer likheter med dagens konservativa liberalism än med den samtida nyliberalismen.

I Förenta staterna, där amerikansk liberalism sedan 1900-talet fått en vänsterförskjuten innebörd i relation till sin europeiska motsvarighet, kan konservativ liberalism te sig som en självmotsägelse. Där skulle i stället konservativ libertarianism kunna sägas ligga närmare den europeiska attribueringen.

Politiska partier med konservativt liberala inslagRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ http://traditionochfason.wordpress.com/2009/06/16/liberal-konservatism-och-konservativ-liberalism/