Konservativ liberalism

högerinriktning inom liberalismen som kombinerar liberala idéer med konservativa ståndpunkter
Ej att förväxla med liberalkonservatism.
Den här artikeln ingår i Wikipedias
serie om liberalism
Huvudinriktningar

Socialliberalism
Libertarianism
Klassisk liberalism
Nyliberalism
Ordoliberalism

Nyckelbegrepp

Frihet · Individualism · Jämlikhet
Demokrati · Marknadsekonomi
Rättigheter · Öppet samhälle

Portalfigurer

Jeremy Bentham
Isaiah Berlin
Benjamin Constant
Milton Friedman
Friedrich von Hayek
John Locke
John Stuart Mill
Montesquieu
Robert Nozick
John Rawls
Adam Smith
Mary Wollstonecraft

Konservativ liberalism är en högerinriktning inom liberalismen som kombinerar liberala idéer med konservativa ståndpunkter. Den betonar ekonomisk frihet, minskad statsmakt (i kontrast till socialliberalism), fokus på individuella, negativa rättigheter, brotts- och terrorbekämpning samt aktiv utrikespolitik.

Konservativ liberalism vill även uppvärdera civilsamhället som avgörande för förverkligandet av det goda samhället och som bärare av sociala skyddsnät som annars i socialliberala och socialdemokratiska perspektiv skulle garanteras av staten, exempelvis arbetslöshetsförsäkring, allmän sjukförsäkring och arbetsskyddslagar.[1]

Relation till andra riktningarRedigera

Konservativ liberalism skiljer sig från liberalkonservatism genom att den i grunden utgår ideologiskt från liberalismen och inte konservatismen, och därför trots inslag av konservativa värderingar ytterst betonar individuella rättigheter framför kollektiva.

Historiskt kan klassisk liberalism, trots sin dåtida radikalism, sägas ha mer likheter med dagens konservativa liberalism än med den samtida nyliberalismen.

I Förenta staterna, där amerikansk liberalism sedan 1900-talet fått en vänsterförskjuten innebörd i relation till sin europeiska motsvarighet, kan konservativ liberalism te sig som en oxymoron. Där skulle i stället konservativ libertarianism eller frihetlig konservatism ligga närmare den europeiska attribueringen.

Politiska partier med konservativt liberala inslagRedigera

Inom Europeiska unionen företräds ideologin främst av Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE).[källa behövs]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera