Vandalvarning

(svenska) Ditt konto riskerar att blockeras permanent. Ditt användarkontos allra första redigeringar har hittills enbart varit destruktiva, vilket vanligtvis leder till att kontot blockeras permanent. Detta blir förmodligen den enda och sista varningen du får om du fortsätter klottra och/eller vandalisera (att exempelvis tömma artiklar på text) på Wikipedia. För konstruktiva test och experiment med wikitekniken finns Sandlådan.


(English) Your account is at risk of being permanently blocked. The edits performed from your account have so far only been destructive, which usually leads to the account being blocked permanently. This is probably your last warning if you continue to vandalize. If you want to make test edits, please do it in the Sandbox.


[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning redigera

Mallen kan förses med inkluderad signatur genom {{vandalvarning|~~~~}}.

Observera att detta är en mycket skarp varning och förmodligen den enda som användarkontot ifråga får innan en eventuell blockering. Denna mall bör endast användas för relativt nyskapade konto som med sina första redigeringar vandaliserat på Wikipedia.

Överväg gärna mallarna {{K1}} och/eller {{K2}} eller annan typ av varning och avvakta responsen från dem.

Se även redigera