Vandalkonto

Det här användarkontot är permanent blockerat.
På grund av användarens bidrag antas kontot ha skapats endast i syfte att vandalisera på Wikipedia.


Redigeringar från none Blockeringslogg Aktuell blockeringsstatus

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning

Mallen läggs in överst på diskussionssidan som ett statusmeddelande, gärna med inkluderad signatur: {{vandalkonto|~~~~}}.

Detta är ett meddelande till användare vars konto blivit permanent blockerade på grund av att de första bidragen var destruktiva. Mallen åstadkommer inte i sig en blockering, och bör därför inte användas om kontot inte är blockerat.

Se även