På Wikipedia finns det många mallar man kan använda sig av för att varna nykomlingar för att det här inte är något privat lekprojekt, och att klotter kan leda till blockeringar. Dessa finns upp till relativt höga nivåer och används oftast mot återkommande klottrare. Mallarna bör dock användas försiktigt.

Syftet med mallarna är att upplysa nya användare om en viss riktlinje eller praxis, som han eller hon behöver få en upplysning om. Vad gäller oinloggade IP-nummer finns det stor risk för att meddelandet aldrig ens kommer att läsas, eftersom långt ifrån alla redigerar från statiska IP-adresser - eller så är det någon annan som redigerar från den datorn nästa gång, så meddelandet når fel adressat. Under sådana omständigheter är det inte alltid mödan värt att skriva ett personligt meddelande, men mallar kan då istället vara bra för klottersanerare, för att snabbt se om en användare har en bråkig historik.

Mallarna bör däremot inte användas mot etablerade användare. Mallarna är i allmänhet formulerade från utgångspunkten att mottagaren inte har en aning om hur Wikipedia fungerar, och varningar som gång på gång påpekar sådant man redan vet kan uppfattas som irriterande och rent av kränkande. I dessa fall är det mycket mer effektivt att skriva ett personligt meddelande till användaren i fråga, och förklara vad användaren har gjort för fel. Det kan vara så att användaren är omedveten om sitt misstag. I allmänhet blockeras inte inloggade användare utan föregående dialog. Personen bör få en chans att förklara hur han eller hon tänkt, och att ta till sig hur andra tänker.

En annan anledning till att inte malla etablerade användare, eller användare över huvud taget, är att mallmottagaren ofta känner sig som om den blir kontaktad av en robot, och blir byråkratiskt hanterad genom ett system av varningar och blockeringar. Mänsklig kontakt är bättre. Ibland har två användare som haft en konflikt stoppat in klottermallar på varandras diskussionssidor, vilket är klart olämpligt. Dessa mallar brukar det vara relativt okontroversiellt att ta bort helt och hållet. Om man tvunget ska malla etablerade användare, bör mallen åtföljas av ett personligt meddelande som förklarar den aktuella situationen. Detta är naturligtvis bra även då nykomlingar mallas.

Man bör dock utgå från att de som mallar etablerade användare har goda avsikter med detta. De kan vara ovetande om mallkommunikationens klart underlägsna effektivitet, och helt enkelt försökt spara tid.

Se även

redigera