Välkommen till Wikipedia! Artiklar om politik och kända politiker behövs. Att skriva om politik kan vara svårt eftersom vi alla har en uppfattning men så länge vi skriver utifrån en neutral utgångspunkt och lägger vikt på verifierbarhet kan vi komma runt problemet. Det är vanligt, särskilt under valår, att politiskt engagerade användare skriver artiklar om sig själva, sina organisationer, kampanjer eller rivaler. Läs gärna dessa riktlinjer innan du fortsätter:

Material som bryter mot Wikipedias riktlinjer kan komma att raderas. Om du vill veta mer om Wikipedia, se introduktionssidan. Med vänliga hälsningar