Välkommen till Wikipedia! Artiklar om politik och kända politiker behövs. Att skriva om politik kan vara svårt eftersom många har en uppfattning, men så länge vi utgår från Wikipedias policyer och riktlinjer kan vi komma runt problemen. Det är vanligt, särskilt under valår, att politiskt engagerade användare skriver artiklar om sig själva, sina organisationer, kampanjer eller rivaler. Läs gärna dessa policyer och riktlinjer innan du fortsätter:

Material som anses bryta mot Wikipedias riktlinjer kan komma att raderas utan förvarning. Om du vill veta mer om vad Wikipedia är, se introduktionssidan. Med vänliga hälsningar