Nationalitet, etnicitet och religion

redigera

Wikipedia har följande policy för enligt lag känsliga personuppgifter:


-- förkortat citat, se policyn Wikipedia:Artiklar om nu levande personer för fullständig text --

Uppgifter om religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter, sexuell läggning, sexualliv eller könsöverskridande identitet kan finnas med i artikeln om

  1. personen själv bekräftat uppgifterna

Kategorisering och uppgifter om partners kan finnas med om de är väldokumenterade.

Uppgifter om sjukdom kan tas med om

  1. personen själv eller närstående (i fall av allvarlig sjukdom), berättat om dem OCH
  2. sjukdomen haft inverkan på personens liv eller gärning.

Uppgifter om etniskt ursprung eller etnisk tillhörighet kan finnas med i artikeln då

  1. det etniska ursprunget är relevant i sammanhanget OCH
  2. personen själv har bekräftat uppgifterna offentligt.

Rasbegreppet bör inte användas för att beskriva personer.

-- slut förkortat citat --


Att ange någon av ovanstående uppgifter utan lämpliga källor och utan motivering av relevans är ett brott mot ovanstående konsensusbeslut i wikipediagemenskapen och kan ge en kortare tids blockering. Skulle denna typ av redigeringar upprepas kan längre blockeringar göras.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning

redigera
  • Detta är ett användarmeddelande till IP-adresser/användare som omotiverat eller oönskat lagt in information om etnicitet i artiklar.
  • Syntax: {{KRas}}.

Vid kommunikation med seriösa användare bör man inte använda mallar utan istället föra en dialog på artiklarnas eller användarnas diskussionssidor.

Mallens diskussionssida Malldiskussion:KRas innehåller en fylligare beskrivning av bakgrund till mallens tillkomst samt exempel på användning.

Se även

redigera