Intressekonflikt

Välkommen till Wikipedia! Det är bra att du vill bidra till Wikipedia. Artiklar skrivna av personer som är nära förbundna med artikelns ämne riskerar brister i neutral synvinkel, relevans, verifierbarhet och trovärdighet. Undvik helst att skriva artiklar om dig själv, dina vänner, släktingar, din förening eller det företag du arbetar för. Om du ändå vill göra det bör du först ta del av Wikipedias riktlinje om intressekonflikter. Den text du skrivit kommer nu att granskas, och eventuellt raderas. Du är fortfarande välkommen att bidra till artiklar (under förutsättning att du skriver neutralt), se förslag i Deltagarportalen!


[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning redigera

Som ett meddelande till användare som skapat artiklar där intressekonflikter verkar föreligga. Mallen tillåter en parameter med länk till den skapade artikeln

{{Intressekonflikt|Artikelns namn}}

Se även redigera

Omdirigering redigera

Mallarna:

  • Mall:Självartikel
  • Mall:Fåfänga
  • Mall:IK
omdirigeras hit