Mall:Läsårsblockering

(Omdirigerad från Mall:Lb)
Skolblockering

Denna IP-adress har en historia av oseriösa redigeringar som återkommit direkt efter tidigare varningar och blockeringar.
Adressen har därför blivit blockerad till läsårets slut, och återblockeras till kommande läsårs slut om klotter återkommer.

Begäran om avblockering kan göras med mallen {{avblockering}}


[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning

redigera
  • Mallen läggs på diskussionssidan under rubriken Senaste meddelande och signeras. En återblockering skall inte medföra att nytt meddelande ges
  • Detta är en mall som används av administratörer för att informera användaren och andra att (användarnamnet eller) IP-adressen blockerats. Mallen åstadkommer inte i sig en blockering, och bör därför inte användas av användare som inte är administratörer.


Se även

redigera