Hej,

Wikipedia är ett uppslagsverk. Det skall finnas ett allmänintresse för de ämnen det skrivs om, och all information måste vara verifierbar med hjälp av trovärdiga källor. Jag har därför, tyvärr, tagit bort det du skrev om . Det är ändå roligt att du vill bidra till Wikipedia, och du är varmt välkommen att skriva om något annat ämne.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning redigera

Denna mallen kan användas som meddelande på användardiskussionssidan till en oerfaren användare vars bidrag har raderats då de uppenbart saknar relevans eller källor. Den utsatta artikeln måste anges i mallen för att upplysningstexten ska visas korrekt. Mallen bör signeras.

{{raderat|Artikel}}

ger: Hej,

Wikipedia är ett uppslagsverk. Det skall finnas ett allmänintresse för de ämnen det skrivs om, och all information måste vara verifierbar med hjälp av trovärdiga källor. Jag har därför, tyvärr, tagit bort det du skrev om Artikel. Det är ändå roligt att du vill bidra till Wikipedia, och du är varmt välkommen att skriva om något annat ämne.


Se även redigera

På användares diskussionssidor:

  • För artiklar om demoband och hobbymusiker kan {{Demoband}} användas.
  • För artiklar som har tveksam relevans, men som ej har raderats, använd {{relevans}}.

På artikelsidor:

  • När relevans ej har visats eller behöver diskuteras, använd {{Relevanskontroll}}
  • För att anmäla en artikel för snabbradering, använd {{radera}}.
  • För att föreslå en artiklar för radering efter diskussion, använd {{SFFR}}.