Den här mallen skall inte förväxlas med mallen {{Relevanskontroll}} som används för artiklar med tveksam relevans.

Relevans
Välkommen till Wikipedia! Det är bra att du vill bidra till Wikipedia, men ditt bidrag med/till artikeln {{{1}}} har inte tydligt påvisat dess relevans enligt Wikipedias relevanskriterier och har därför raderats eller kommer diskuteras och eventuellt raderas efter diskussion. Wikipedia har som målsättning att artiklarna bör hålla hög kvalitet och fakta som presenteras där bör vara verifierbara enligt Wikipedias kriterier och vara bestående. Däremot är du välkommen att bidra med relevant information till artiklar.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


AnvändningRedigera

Den här mallen är avsedd att användas som meddelande på användardiskussionssidan till en oerfaren användare eller ett IP-nummer som lagt upp en artikel som inte påvisar relevans, eller som lagt till sådana uppgifter i en befintlig artikel. Den utsatta artikeln måste anges i mallen för att upplysningstexten ska kunna visas korrekt. Mallen bör signeras.

{{Relevans|Artikel}}

ger:

Relevans
Välkommen till Wikipedia! Det är bra att du vill bidra till Wikipedia, men ditt bidrag med/till artikeln Artikel har inte tydligt påvisat dess relevans enligt Wikipedias relevanskriterier och har därför raderats eller kommer diskuteras och eventuellt raderas efter diskussion. Wikipedia har som målsättning att artiklarna bör hålla hög kvalitet och fakta som presenteras där bör vara verifierbara enligt Wikipedias kriterier och vara bestående. Däremot är du välkommen att bidra med relevant information till artiklar.

Se ävenRedigera

På användares diskussionssidor:

  • För artiklar som samtidigt redaras kan {{raderat}} användas.
  • För artiklar om demoband och hobbymusiker kan {{Demoband}} användas.

På artikelsidor:

  • När relevans ej har visats eller behöver diskuteras, använd {{Relevanskontroll}}
  • För att anmäla en artikel för snabbradering, använd {{radera}}.
  • För att föreslå en artikel för radering efter diskussion, använd {{SFFR}}.