Öppna huvudmenyn
Den här mallen skall inte förväxlas med mallen {{Relevanskontroll}} som används för artiklar med tveksam relevans.

Relevans
Välkommen till Wikipedia! Det är bra att du vill bidra till Wikipedia, men ditt bidrag med/till artikeln {{{1}}} har inte tydligt påvisat dess relevans enligt Wikipedias relevanskriterier och har därför raderats eller kommer diskuteras och eventuellt raderas efter diskussion. Wikipedia har som målsättning att artiklarna bör hålla hög kvalitet och fakta som presenteras här bör vara verifierbara enligt Wikipedias kriterier och vara bestående. Du är dock välkommen att bidra med relevant information med/till andra artiklar!

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Test Template Info-Icon.svg Dokumentation


AnvändningRedigera

  • Den här mallen är avsedd att användas som meddelande speciellt till IP-nummer som lagt upp en artikel som uppenbart saknar relevans och som är föremål för snabbradering. Till exempel självartiklar om skolungdomar.
{{Relevans|Sida med relevansproblem}}

Se ävenRedigera