Lista över byggnadsminnen i Uppsala län

Wikimedia-listartikel

Förteckning över byggnadsminnen i Uppsala län.

Karta över alla koordinater från Wikimap eller OSM
Exportera alla koordinater som KML
Exportera alla koordinater som Geo RSS

Enköpings kommunRedigera

Namn Ursprunglig funktion Byggår Arkitekt Plats Läge Anläggnings-ID Bild
Ekolsunds f.d. värdshus (Ekolsund 3:7) Gästgivargård (1 byggnad) 1770-talet Ekolsund 59.65269, 17.36559 21300000013342  
Ekolsunds slott (Ekolsund 1:227; f.d. 1:102) Herrgård,Livsmedelsindustri,Bageri,Säteri (3 byggnader) 1630-talet Ekolsund 59.65075, 17.36639 21300000013350  
Gryta majorsboställe (Gryta 5:3) Boställe,Officersboställe (3 byggnader) 1732 Gryta 59.73956, 17.34746 21300000013330  
Grönsö slott (Grönsö 1:1) Slott (2 byggnader) 1610 Grönsö 59.47225, 17.24542 21300000013705  
Härnevi kvarn och såg (Stora Härnevi 2:2, 11:1 och Kylsta 8:2) Kvarn,Industrikvarn,Såg (10 byggnader) 1864 Härnevi 59.73355, 17.05979 21300000013363  
Kvekgården (Kvek 2:34 och 2:36) Bondgård (10 byggnader) 1855 Fröslunda socken 59.72710, 17.26680 21300000013318  
Landsberga översteboställe (Landsberga 1:1) Boställe,Officersboställe (5 byggnader) 1801 Landsberga 59.74088, 17.18004 21300000013308  
Salnecke slott (Salnecke 1:10) Slott (4 byggnader) 1640-talet Gryta 59.73921, 17.33841 21300000013701  
Utöhus (Utö 2:1; f.d. Utöhus 1:1) Slott (1 byggnad) 1400-talet Arnö 59.47294, 17.23204 21300000013520  
Veckholms gamla prästgård (Veckholm 1:8; f.d. 1:1) Boställe,Prästgård,Hembygdsgård (3 byggnader) 1700-talets mitt Veckholm 59.52292, 17.32079 21300000013537  

Heby kommunRedigera

Namn Ursprunglig funktion Byggår Arkitekt Plats Läge Anläggnings-ID Bild
Huddungeby, Anders Olsgården (Huddungeby 3:19) Bondgård (2 byggnader) 1835 Huddunge 60.04171, 16.98149 21300000013101  
Harbonäs säteri (Harbonäs 2:1) Säteri (1 byggnad) 1637 Harbo 60.13771, 17.29727 21300000013107  
Huddungeby, Jan Ers-gården (Huddungeby 3:20) Bondgård (4 byggnader) 1840-talet Huddunge 60.04174, 16.98228 21300000013105  
Östervåla gästgivargård (Östervåla-Åby 8:69; f.d. 8:9) Gästgivargård (1 byggnad) 1795 Östervåla 60.18349, 17.18687 21300000013096  

Håbo kommunRedigera

Namn Ursprunglig funktion Byggår Arkitekt Plats Läge Anläggnings-ID Bild
Biskops-Arnö (Biskops-Arnö 1:1) Biskopsgård (9 byggnader) 1300-talet Biskops-Arnö 59.66257, 17.48658 21300000013578  
Skoklosters slott (Skokloster 2:4; f.d. Skokloster 2:1) Slott (5 byggnader) 1668 Skokloster 59.70308, 17.61941 21300000013580  

Knivsta kommunRedigera

Namn Ursprunglig funktion Byggår Arkitekt Plats Läge Anläggnings-ID Bild
Flottsunds fyr (Kungshamn 1-5:1) Fyrplats (1 byggnad) 1929 Alsike 59.78620, 17.65596 21000001480420  
Krusenbergs herrgård (Krusenberg 1:58, 1:1 och ga:1) Herrgård,Säteri (5 byggnader) 1802 Alsike 59.73500, 17.64665 21300000013254  
Mora stenar (Mora 1:1) Museum (1 byggnad) 1770 Lagga 59.79775, 17.78078 21300000018416  
Skottsila f.d. mönsterskrivarboställe (Skottsila 2:7; f.d. 2:1) Ämbets- och tjänstemannaboställe (4 byggnader) 1792 Knivsta socken 59.69695, 17.78111 21300000013264  

Tierps kommunRedigera

Namn Ursprunglig funktion Byggår Arkitekt Plats Läge Anläggnings-ID Bild
Söderfors bruk (Söderfors bruk 1:1 och 1:158, Jörsön 3:1 och 9:1) Park (95 byggnader) 1690 Söderfors 60.38460, 17.23856 21300000013373  
Griggebo såg (Griggebo 1:17) Såg (1 byggnad) 1850 Hållnäs 60.46960, 17.87104 21300000013354  
Karlholmsbruks Lancashiresmedja, kvarn, blåsmaksin och våghus (Karlholm 1:48-49 och 1:53) Bruk (4 byggnader) 1880 Karlholmsbruk 60.52231, 17.63789 21300000013494  
Lars-Larsgården (Munga 5:9) Bondgård (1 byggnad) 1760-talet Munga 60.30851, 17.41109 21300000013541
Lövstabruk (Skärsättra 1:20 m.fl.;f.d. Skärsättra 1:2 m.fl) Herrgård,Bruksherrgård,Bruk (122 byggnader) 1700-talet Lövstabruk 60.40813, 17.87879 21300000013379  
Åkerby bruks klockstapel (Österlövsta-Åkerby 10:28) Bruk (1 byggnad) 1739 Åkerby 60.41634, 17.76449 21300000013509  
Örbyhus slott (Örbyhus 1:8) Slott (29 byggnader) 1400-talet Vendel 60.20026, 17.70620 21300000013543  

Uppsala kommunRedigera

Namn Ursprunglig funktion Byggår Arkitekt Plats Läge Anläggnings-ID Bild
Televerkets hus (Dragarbrunn 30:5) Telegrafstation och televerk (1 byggnad) 1917 Uppsala 59.85757, 17.64236 21300000013404  
Vetenskapssocietetens hus, Schefferska huset (Fjärdingen 15:1; f.d. Disa 8) Vetenskaplig sammanslutning (2 byggnader) 1670-talet Uppsala 59.85881, 17.63215 21300000013715  
Geijersgården (Fjärdingen 19:3) Borgargård (3 byggnader) 1737 Uppsala 59.85576, 17.63041 21300000013449  
Universitetshuset, Universitetsparken, Gustavianum och Ekermanska huset (Fjärdingen 1:9; f.d. S:t Eriks torg 2) Sjukhus,Ämbets- och tjänstemannaboställe,Skola,Universitet (3 byggnader) 1300-1400-talet (Gustavianum), 1761 (Ekermanska), 1887 (Universitetet) Uppsala 59.85799, 17.63099 21300000013673  
Kemicum, Fysicum, Philologicum och Prefektbostaden i Kvarteret Kemikum (Kåbo 14:3 och 14:4;f.d. 14:1-14:2) Skola,Universitetsinstitution (5 byggnader) 1859, 1904 (Kemicum), 1909 (Fysicum), 1912 (Prefektbostaden) Uppsala 59.85346, 17.62660 21300000013552  
Akademikvarnen (Fjärdingen 1:12; f.d. Holmen 4) Kvarn,Industrikvarn,Museum (4 byggnader) 1768 Uppsala 59.85895, 17.63459 21300000013441  
Altomta gård (Altomta 1:1, 2:1 och 3:1) Herrgård (5 byggnader) 1775 Tensta 60.02183, 17.69780 21300000013301  
Botaniska trädgården (Kåbo 25:1; f.d. stä 657) Botanisk trädgård (3 byggnader) 1794 Uppsala 59.85219, 17.62816 21300000013610  
Carolina Rediviva (Kåbo 15:1) Bibliotek (1 byggnad) 1841 Uppsala 59.85491, 17.63097 21300000013613  
Dekanhuset (Fjärdingen 24:1) Borgargård (1 byggnad) 1746 Uppsala 59.85746, 17.63268 21300000013614  
Domkapitelhuset (Fjärdingen 22:1) Domkapitel (1 byggnad) 1100-1500-talet Uppsala 59.85837, 17.63490 21300000013391  
Domtrapphuset (Fjärdingen 22:1) Bostadshus (1 byggnad) 1280 Uppsala 59.85828, 17.63510 21300000013387  
Ekeby by (Vänge-Ekeby 6:1 (del av), 6:2, 6:4, 6:5, 7:2 och samfälld mark) Bysamfällighet (41 byggnader) 1800-talet Ekeby by 59.84897, 17.45179 21300000013485  
Focksta kvarn (Hagby-Focksta 6:1) Kvarn (7 byggnader) 1881 Focksta 59.79395, 17.36977 21300000016687  
Ecclesiasticum (Fjärdingen 22:1) Domkapitel (1 byggnad) 1600-talets slut Uppsala 59.85853, 17.63326 21300000013681  
Gymnastikhuset i Uppsala (Fjärdingen 34:1;f.d. Stadsträdgården 34:1) Skola,Universitet,Högskola (1 byggnad) 1910 Uppsala 59.85375, 17.63978 21300000013473  
Ihregården (Fjärdingen 19:4) Borgargård (3 byggnader) 1754 Uppsala 59.85598, 17.63015 21300000013458  
Katedralskolans f.d. rektorsgård (Luthagen 75:1) Ämbets- och tjänstemannaboställe (1 byggnad) 1867 Uppsala 59.86048, 17.62656 21300000013467  
Konsistoriehuset (Fjärdingen 22:2; fd 22:1) Ämbetsverk (1 byggnad) 1757 Uppsala 59.85841, 17.63244 21300000013615  
Kvarteret Rosendal (Fjärdingen 13:2) Ämbets- och tjänstemannaboställe (1 byggnad) 1620-talet Uppsala 59.85897, 17.62892 21300000013415  
Kvarteret Munken, Laboratorium Chemicum (Fjärdingen 30:3; f.d. Munken 11) Skola,Universitetsinstitution (4 byggnader) 1753-1867 Uppsala 59.85539, 17.63968 21300000013620  
Landshövdingens stall (Kåbo 5:3; f.d. 5:1) Residens (1 byggnad) 1820-talet Uppsala 59.85168, 17.63396 21300000013684  
Lena gamla sockenstugan (Lena 1:46; f.d. Prästgården 1:46) Sockenstuga (1 byggnad) 1733 Lena 60.01297, 17.72201 21300000013710  
Linnés Sävja (Sävja 1:55) Fritidshus,Sommarvilla (8 byggnader) 1600-talet Sävja 59.81960, 17.70111 21300000013261  
Linnés Hammarby (Danmarks-Hammarby 5:1) Bostadshus (6 byggnader) 1762 Danmark 59.81783, 17.77603 21300000013598  
Linnéträdgården (Dragarbrunn 4:7; f.d. Örtedalen 7) Botanisk trädgård (4 byggnader) 1743 Uppsala 59.86228, 17.63429 21300000013621  
Lägenheten Lugnet (Kåbo 5:1) Bostadshus (2 byggnader) 1700-talets slut Uppsala 59.85071, 17.63289 21300000013437  
Polacksbacken (f.d. S1) (Kronåsen 1:15) Kasernetablissemang (9 byggnader) 1912 Uppsala 59.84083, 17.64999 21300000013424  
Regnellianum (Fjärdingen 29:3) Skola,Universitetsinstitution (1 byggnad) 1892 Uppsala 59.85549, 17.63761 21300000013652  
Salsta slott (Lena-Salsta 1:5) Slott (9 byggnader) 1670-talet Vattholma 60.04742, 17.74085 21300000013268  
Skuttunge prästgård (Skuttunge 10:4; f.d. 10:1) Boställe,Prästgård (8 byggnader) 1776 Skuttunge 59.99492, 17.50222 21300000013297  
Skytteanum (Fjärdingen 26:4; f.d. Domen 10) Skola,Universitetsinstitution (2 byggnader) 1300-1400-talet Uppsala 59.85786, 17.63509 21300000013720  
Slottsbiografen (Fjärdingen 27:1) Biograf,Klubbhus (1 byggnad) 1914 Uppsala 59.85629, 17.63476 21300000013420  
Ställverket vid Uppsala centralstation (Dragarbrunn 32:1) Järnvägsanläggning (1 byggnad) 1913 Uppsala 59.85591, 17.65085 21300000021308  
Uppsala hälsobrunn och Eklundshof (Kronåsen 1:27; f.d. 1:17) Hälsobrunn (8 byggnader) 1832 Uppsala 59.84311, 17.64854 21300000013431  
Uppsala slott (Fjärdingen 33:1) Riksfäste (1 byggnad) 1540-talet Uppsala 59.85359, 17.63543 21300000013609  
Uppsala stationshus (Uppsala central) (Dragarbrunn 32:1) Järnvägsstation (1 byggnad) 1866 Uppsala 59.85878, 17.64588 21300000013384  
Vaksalaskolan (Fålhagen 12:1) Skola,Folkskola (1 byggnad) 1927 Uppsala 59.86112, 17.64823 21300000013474  
Vice pastorshuset (Fjärdingen 22:1) Boställe,Prästgård (1 byggnad) 1500-talet eller tidigare Uppsala 59.85854, 17.63443 21300000013392  
Viks slott (Viks mur 1:1) Slott (2 byggnader) 1400-talet Balingsta 59.73614, 17.46204 21300000013259  
Villa Göth (Kåbo 49:8) Bostadshus (1 byggnad) 1950 Uppsala 59.84397, 17.62979 21300000013463  
Vänge prästgård (Vänge 2:28) Boställe,Prästgård (4 byggnader) 1850 Vänge 59.85714, 17.43095 21300000013482  
Zoologen och Paleontologen (i kv. Lagerträdet) (Kåbo 34:12) Skola,Universitetsinstitution (2 byggnader) 1909 (Zoologen), 1929 (Paleontologen) Uppsala 59.84969, 17.62404 21300000013461  
Observatorieparken (Luthagen 62:4; f.d. 62:1) Observatorium (13 byggnader) 1848 Uppsala 59.85736, 17.62236 21300000013623  
Ärkebiskopsgården (Fjärdingen 21:1) Biskopsgård (4 byggnader) 1330-talet Uppsala 59.85722, 17.63134 21300000013481  
  1. Backmanska huset i Uppsala [källa behövs]

Älvkarleby kommunRedigera

Namn Ursprunglig funktion Byggår Arkitekt Plats Läge Anläggnings-ID Bild
K 0188 (Marma läger) (Älvsäter 1:3) Mötes-, exercis- och lägerplats (22 byggnader) 1880- och 1890-talen (Huvudsakligen) Axel och Hjalmar Kumlien Marma 60.48251, 17.42668 21300000013661  

Östhammars kommunRedigera

Namn Ursprunglig funktion Byggår Arkitekt Plats Läge Anläggnings-ID Bild
Dannemora gruvor, gruvlaven, sovrings- och anrikningsverket, gruvstugan och transportbandet (Harvik 4:28) Gruva (2 byggnader) 1948 Dannemora 60.20423, 17.86114 21300000019900  
Blåbandshuset (Börstils-Söderby 4:13) Nykterhetsloge (2 byggnader) 1906 Börstil 60.29489, 18.40507 21300000013504
Djurstens fyrplats (Västerbyn 3:2) Fyrplats (1 byggnad) 1839 Gräsö 60.36902, 18.40120 21300000013631  
Dannemora gruvor, f.d. Gruvarbetartorpet (Gryttjom 2:12) Gruva (4 byggnader) 1845 Dannemora 60.19500, 17.81795 21300000013326  
Forsmarks bruk (Forsmark 3:45; f.d. 3:17) Herrgård,Bruksherrgård,Bruk (41 byggnader) 1720 Forsmark 60.37107, 18.15327 21300000013575  
Gimo herrgård och inspektorsbostaden vid Gimo bruk (Gimo 13:3, 11:186, 15:1 och 8:89) Herrgård,Bruksherrgård,Bruk (10 byggnader) 1767 Gimo 60.17878, 18.17175 21300000013512  
Granbo gård (Norrskedika 5:16) Fritidshus,Sommarvilla,Bondgård (5 byggnader) 1870 Börstil 60.28981, 18.32889 21300000013311
Dannemora gruvor, Nordschaktlaven (Films-Österby 3:5) Gruva (1 byggnad) 1903 Dannemora 60.20947, 17.86614 21300000013561
Dannemora gruvor, Norra maskin (Films-Österby 3:5) Gruva (1 byggnad) 1888 Dannemora 60.20826, 17.86514 21300000019897
Dannemora gruvor, Triewalds maskinhus (Harvik 4:28) Gruva (1 byggnad) 1728 Dannemora 60.20380, 17.85563 21300000019901  
Örskärs fyrplats (Fyrtäppan 1:1, Norrboda 25:1) Fyrplats (8 byggnader) 1739 Örskär 60.52585, 18.37364 21300000013634  
Österby bruk (Österbybruk 1:255, 1:332, 1:305, 1:355 och 1:116) Bruk,Herrgård,Bruksherrgård,Kyrka (78 byggnader) 1760-talet Österbybruk 60.19483, 17.90287 21300000013565  

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera