Ett kodon är en följd av tre kvävebaser (en bastriplett) i nukleotiderna i en RNA-molekyl. Kvävebaserna i RNA kan vara en av adenin (A), guanin (G), cytosin (C) eller uracil (U). Varje sådant kodon, till exempel CGA eller AUC översätts till en given aminosyra enligt den genetiska koden vid proteinsyntesen i cellen, med undantag för tre kodon som är stoppkodon och avbryter syntesen.

Kodontabell

redigera

Färgerna anger klass av aminosyra som kodas av respektive kodon enligt nedanstående.

opolär polär basisk sur (stoppkodon)
Genetisk kod
1:a
basen
2:a basen 3:e
basen
U C A G
U UUU (Phe/F) Fenylalanin UCU (Ser/S) Serin UAU (Tyr/Y) Tyrosin UGU (Cys/C) Cystein U
UUC UCC UAC UGC C
UUA (Leu/L) Leucin UCA UAA Stopp (Ochre) UGA Stopp (Opal) A
UUG UCG UAG Stopp (Amber) UGG (Trp/W) Tryptofan     G
C CUU CCU (Pro/P) Prolin CAU (His/H) Histidin CGU (Arg/R) Arginin U
CUC CCC CAC CGC C
CUA CCA CAA (Gln/Q) Glutamin CGA A
CUG CCG CAG CGG G
A AUU (Ile/I) Isoleucin ACU (Thr/T) Treonin         AAU (Asn/N) Asparagin AGU (Ser/S) Serin U
AUC ACC AAC AGC C
AUA ACA AAA (Lys/K) Lysin AGA (Arg/R) Arginin A
AUG[A] (Met/M) Metionin ACG AAG AGG G
G GUU (Val/V) Valin GCU (Ala/A) Alanin GAU (Asp/D) Asparaginsyra GGU (Gly/G) Glycin U
GUC GCC GAC GGC C
GUA GCA GAA (Glu/E) Glutaminsyra GGA A
GUG GCG GAG GGG G
A  Kodonet AUG kodar både för metionin och fungerar som initiering. Vid det första AUG-kodonet i ett mRNA:s kodningsregion påbörjas translationen till ett protein.

Se även

redigera