Serin (förkortas Ser eller S) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är hydrofil och en polär molekyl.

Serin
Strukturformel
Molekylmodell
Systematiskt namn2-Amino-3-hydroxipropansyra
Övriga namnHydroxialanin
Kemisk formelC3H7NO3 eller
OHCH2CH(NH2)COOH
Molmassa105,0926 g/mol
UtseendeVita nålformiga kristaller
CAS-nummer302-84-1
SMILESOCC(N)C(=O)O
Egenskaper
Densitet1,603 g/cm³
Löslighet (vatten)364 g/l
Smältpunkt225 °C
Kokpunkt246 °C (sönderfaller)
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Egenskaper redigera

Serin är en mycket biologiskt aktiv aminosyra som inte är essentiell; kroppen kan alltså skapa den själv genom en rad aktiva processer varav transferering är en.

Serin kan i organismen omvandlas till fysiologiskt viktiga ämnen som acetylkolin, glycin, cystein och etanolamin. [1]

I den genetiska koden kodas serin av sex kodon: UCU, UCC, UCA, UCG, AGU och AGC.

Källor redigera