Johan Gabriel Sparfwenfeldt

Svensk språkforskare och orientalist

Johan Gabriel Sparfwenfeldt, född 17 juli 1655 i Åmål, död 2 juni 1727Åbylund i Romfartuna socken i Västmanland, var en svensk språkforskare och orientalist.

Johan Gabriel Sparfwenfeldt
Yrke Orientalist
Militärtjänst
Land Sverige
Personfakta
Född 17 juli 1655
Åmål
Död 2 juni 1727
Frälse/adelsätt Sparfvenfeldt
Familj
Make/maka Antoinetta Hildebrand

BiografiRedigera

Johan Gabriel Sparfwenfeldt var son till översten Johan Gabrielsson Sparfv som 1651 adlats med namnet Sparfwenfeldt och därefter skrev sig till Åbylund i Romfartuna socken. Modern Christina Uggla var syster till Claas Uggla.

Sparfwenfeldt studerade i Uppsala varefter han åren 1689–94 besökte bland annat Nederländerna, Frankrike och Italien med uppdrag att uppsöka bland annat svenska och "götiska" minnesmärken och gamla manuskript. Under denna färd begav han sig även till Afrika, men måste inom kort återvända till Europa i följd av en härjande pest. Efter fem års bortovaro hemkommen till Sverige reste han med en svensk beskickning till Moskva.

Resultaten av hans efterforskningar föreligger i en värdefull samling handskrivna och tryckta verk, av vilka en del (39 st.) kom Antikvitetsarkivet till godo (en tryckt förteckning över dessa utgavs 1705), en annan del (30 handskrifter och 118 tryck), mest på spanska, tilldelades Kungliga biblioteket (tryckt katalog utgavs av Gustaf Lillieblad 1706) samt ännu en del (112 st.), mest bestående av arabiska, persiska, turkiska, grekiska och latinska författares arbeten (katalog, utarbetad av Celsius och E. Benzelius, utgavs 1706).[1]

År 1694 utnämnde Karl XI Sparfwenfeldt till ceremonimästare, en befattning han innehade till 1712 då han själv tog avsked. Sparfwenfeldt åtnjöt av sina samtida stort anseende för sin lärdom, särskilt för sin ovanliga språkkunnighet. Han talade och skrev icke mindre än fjorton olika språk. Av hans arbeten kan nämnas Vocabularium germanico-turcico-arabico-persicum (utan årtal), Parentation på ryska över Karl XI (1697; fyra blad, folio; tryckta ej med ryska, utan latinska typer) och Lexicon slavonicum (handskrift i Uppsala universitetsbibliotek).

I Linköpings stiftsbibliotek förvaras Sparfwenfeldts korrespondens, bland annat nio brev från Leibniz (utgivna av Harald Wieselgren i "Antiqvarisk tidskrift för Sverige", del 7, 1883).

1695 gifte sig Sparfwenfeldt med Antoinetta Sophia Hildebrand, vars far, den tyske handelsmannen Henric Joacob Hildebrand, adlats. Paret fick nio barn.

 
Johan Gabriel Sparfwenfeldt.
Litografi. 1847.

Bibliografi i urvalRedigera

  • Vocabularium germanico - turcico - arabico persicum.. U. o. tr. å.. 1694. Libris länk 
  • Lexicon Slavonicum. Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, 0346-7465 ; 24. Uppsala: Univ.-bibl. 1987-1992. Libris länk. ISBN 91-554-1927-5  - Edited and commented by Ulla Birgegård.
  • J. G. Sparwenfeld's diary of a journey to Russia 1684-87. Slavica Suecana. Series A, Publications, 1102-2418 ; 1. Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakad. 2002. Libris länk. ISBN 91-7402-324-1  - Edited, translated and with a commentary by Ulla Birgegård.

KällorRedigera

NoterRedigera

  1. ^ ”Kort 26487: Rålamb. Fol. N:o 39.”. Handskriftsamlingens nominalkatalog. https://kortkataloger.kb.se/hsnominal/26487/. Läst 28 juni 2018.