Öppna huvudmenyn
Digitalisering av tidningen Reformatorn.

Svenska dagstidningar är en tjänst från Kungliga biblioteket som tillgängliggör svenska dagstidningar.

I tjänsten finns tidningar från 1645 och framåt. Det sker en löpande digitalisering av tidningar från 2014 och framåt och KB har med hjälp av extern finansiering digitaliserat delar av beståndet från tiden innan dess. Digitaliseringen görs av Riksarkivets enhet Mediakonverteringscentrum. Material äldre 115 år finns fritt tillgängligt på Internet medan övrigt material kan läsas på Kungliga biblioteket och andra bibliotek som slutit avtalslicens för användning av tjänsten.

HistorikRedigera

Digitaliseringen av svenska dagstidningssidor föregicks av att KB mikrofilmade tidningar och skickade ut dessa mikrofilmer till utvalda svenska bibliotek. Innan KB började digitalisera svenska dagstidningar i stor skala genomfördes projekten "Digitalisering av svensk dagspress" och EU-finansierade TELplus som till stor del byggde på digitalisering av mikrofilm.[1]

Mellan 2010 och 2013 genomfördes projektet Digidaily för att hitta rationella metoder för digitalisering och indexering av dagstidningar.[2] Inom ramen för Digidaily digitaliserades Aftonbladet och Svenska Dagbladet i sin helhet.

Från år 2014 mikrofilmas inte dagstidningar av KB. Istället scannas de digitalt.

I juni 2014 lanserades en betaversion av sökgränssnittet. Inledningsvis användes en strikt bedömning av vad som kunde vara upphovsskyddat material, vilket gjorde att enbart material äldre än 150 år fanns fritt tillgängligt på Internet. Övrigt material kunde bara läsas hos KB.[3]

Under 2016 och 2017 genomfördes ett projekt där valda delar av beståndet från 1895 och tidigare digitaliserades.[4]

Med start i augusti 2017 gjordes det "upphovsrättsskyddade" materialet även tillgängligt för universitetsbibliotek.[5]

I september 2018 meddelade KB att de genom en donation fått möjlighet att digitalisera hela återstoden av beståndet publicerat innan 1906. Projektet ska pågå fram till 2022.[6]

Se ävenRedigera

KällhänvisningarRedigera

Externa länkarRedigera