Lingvist

person som (yrkesmässigt) ägnar sig åt lingvistik

En lingvist eller språkvetare är en person som ägnar sig åt lingvistik, vilket även kallas språkvetenskap. Ämnet räknas traditionellt till humaniora men modern lingvistik ägnar sig även åt språkliga dimensioner inom psykologi och neurovetenskap.

Kända lingvisterRedigera