Diplomat

tjänsteman som företräder sitt lands regering
För andra betydelser, se Diplomat (olika betydelser).

Diplomat (till exempel en chargé d'affaires) är en tjänsteman som företräder sitt lands regering, periodvis placerad på beskickning hos främmande makt, då med diplomatisk ackreditering och diplomatpass med skydd av Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser. Diplomatiska kåren, Corps Diplomatique eller CD är gruppen diplomater (förkortningen CD anges bland annat även som beteckning på diplomaters fordon).

Raoul Wallenberg var en svensk diplomat.

ArbetsuppgifterRedigera

En diplomats arbetsuppgifter omfattar bland annat att representera och skydda landets intressen samt dess medborgare, initiera och underlätta strategiska traktat och överenskommelser med andra länder, främja informationsutbyte och handel samt upprätthålla vänskapliga relationer med övriga stater. Vanliga arbetsuppgifter för en svensk diplomat är: [1]

  • Bistå svenska medborgare utomlands,
  • Främja Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska intressen,
  • Analysera globala skeenden och utvecklingen i olika länder och regioner,
  • Bidra till styrningen av det svenska multilaterala och bilaterala biståndet,
  • Stödja andra svenska myndigheter och intressenter i utlandet,
  • Främja Sveriges handel och näringsliv internationellt liksom utländska investeringar i Sverige,
  • Främja kunskap om Sverige och verka för en positiv och heltäckande Sverigebild i utlandet.

UtbildningRedigera

I Sverige utbildas diplomater på Utrikesdepartementets diplomatutbildning, diplomatprogrammet. Utbildningen vänder sig till akademiker med goda språkkunskaper samt intresse för svensk inrikes- och utrikespolitik. För att söka måste man vara svensk medborgare och årligen antas omkring 20 personer till diplomatprogrammet. [1]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera