Uggla (ätt)

svensk frälseätt

Uggla är en svensk frälseätt, troligen härstammande från Västergötland. Ätten fortlever i Sverige, där en gren innehar friherrlig värdighet. Dessutom fortlever ätten i Finland, Norge, Polen och USA.

Uggla
Känd sedannämnd 1517
UrsprungBosgården, Västergötland
StamfarClaes Hansson till Bosgården
AdladUradel
Utgrenad ifriherrliga ätten Uggla nr 69
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1625
Gradadlig ätt nr 100
Länk URLSida på riddarhuset.se
Finland Finlands riddarhus
Introducerad1818
Värdighetadlig ätt nr: 4
Webbplats
www.uggla100.se
Friherrliga ätten Uggla
Förgrenad uradliga ätten Uggla nr 100
Upphöjd1676 friherrlig
StamfarClaes Uggla (död 1676)
Sverige Sveriges riddarhus
Introducerad1680
Gradfriherrlig ätt nr 69
Länk URLSida på riddarhuset.se

Äldsta kända stamfader är väpnaren Claes Hansson till Bosgården (levde 1515, död före 1526). Med hans sonsons, befallningsmannenÄlvsborg Claes Arvidsson, söner utgrenade sig ätten i tre huvudgrenar, den finländska grenen, Krokstadsgrenen samt den värmländska grenen. En sonson till Claes Arvidsson var amiralen Claes Uggla (1614–1676) som 1676 upphöjdes till friherre innan han senare samma år stupade i sjöslaget vid Ölands södra udde.

Den finländska grenen immatrikulerades 1818 på Finlands Riddarhus som adliga ätten nr 4. Adliga ätten Uggla har nummer 100 och den friherrliga ätten nummer 69 i det svenska Riddarhuset.

Uggla är en av den svenska adelns mest månghövdade ätter.


KällorRedigera

NoterRedigera