Licens

avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet
Se även licens (immaterialrätt).

En licens är ett avtal om rätt att bedriva viss verksamhet eller rätt att nyttja annans rättighet, på i avtalet angivna villkor. En licens är oftast tidsbunden, och upprättas vanligtvis i samband med en ekonomisk transaktion av en produkt eller tjänst, eller efter att licenstagaren med framgång utfört ett behörighetsprov, exempelvis en jägarexamen.

Exempel på licenser Redigera

Se även Redigera