Ceremonimästare, ämbetsman, till exempel vid ett hov eller ett ordenssällskap, med uppgift att övervaka att ceremoniel (etikettregler och formaliteter) iakttas vid högtidligheter.

HistoriaRedigera

I Sverige finns sedan 1802 en överceremonimästare, en ceremonimästare och en vice ceremonimästare vid hovstaterna.[1] De ingår i ceremonistaten och tjänstgör vid högtidliga tillfällen.[2] Överceremonimästaren är i regel en före detta ambassadör och ansvarar för kontakterna med utländska diplomater.[3] Tidigare fanns en ceremonimästare även vid Kungl. Maj:ts Orden.

Från 1800-talet fram till 1974 var ceremonimästaren samtidigt rikshärold.

ÖverceremonimästareRedigera

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Öfverceremonimästare i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1922)
  2. ^ ”Hovmarskalksämbetet”. Kungl. Hovstaterna. http://www.kungahuset.se/hovstaterna/hovstaternasorganisation/hovmarskalksambetet.4.7c4768101a4e8883780001123.html. Läst 8 augusti 2011. 
  3. ^ ”Ceremonielet”. Kungl. Hovstaterna. http://www.kungahuset.se/hovstaterna/hovstaternasorganisation/hovmarskalksambetet.4.7c4768101a4e8883780001123.html. Läst 8 augusti 2011.