Öppna huvudmenyn

Fridstoner är en liten psalmsångbok med texter för väckelse- och upplysningsbruk vid gudstjäner utgiven av Svenska Missionsförbundet. Boken sammanställdes av Joel Blomqvist i de tre häften som kom ut under åren 1879-1882. En ny omarbetad upplaga utgavs 1926[1] och innehåller 155 numrerade psalmer och en akronymiskt kör ordnad från A —Ä, ett sakregister och ett register över psalmernas nummer. I de fall psalmen finns i Svenska Missionsförbundets sångbok anges även numret i den angivet. Det lilla häftet har 112 sidor och kostade med en hård pärm i limmat format 60 öre 1926. Melodier, kompositörer eller författare anges inte.

Fridstoner
En samling väckelse- och uppbyggelsesånger for gudstjänstbruk
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1926

InnehållRedigera

Inom varje psalmavsnitt presenteras psalmerna i alfabetisk ordning.

I. Begynnelse- och slutsångerRedigera

II. Böne- och lovsångerRedigera

III. Frälsnings- och helgelsesångerRedigera

41. Alla tvivel bär till Jesus  
42. Den stunden i Getsemane  
43. Det finns en källa, fylld med blod
44. Det finns en underbar källa
45. Det finns ett hjärta som för dig ömmar
46. Det gives en tid för andra tider
47. Det var nittionio gömda väl  
48. Det är ett fast ord  
49. Du är min klippa
50. Dyra förvissning, friköpt jag är
51. Dyraste Jesus, dig vill jag älska  
52. Ej långt, ej långt från Guds rike
53. Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning
54. En blick uti tron på det dyra Guds ord
55. Endast ett steg till Jesus
56. En underbar Frälsare har jag
57. Ett vilset lamm i öde skog
58. Evad dig möter, käre vän  
59. Frälsare kär, o, jag beder
60. Frälsning i Jesus allena
61. Guds kärleksflod så full av frid  
62. Guds son sig ut i strid beger
63. Har du mod att följa Jesus  
64. Herre, låt ingenting binda de vingar
65. Herre, skall på stormigt hav
66. Herre, vid ditt kors i dag
67. Herren står vid hjärtats dörr
68. Håll du min hand, jag är så svag
69. Här kommer en främling från fjärran ort
70. Härligt nu skallar frälsningens bud
71. Hör Jesu röst i dag
72. Hör, o själ, du, som går
73. I den sena midnattsstunden
74. Ingen herde kan så leta
75. Ingen hinner fram till den eviga ron  
76. Jag har hört min Jesu bjudning
77. Jag vandrat länge trött och matt
78. Jag vet en källa, som djup och klar
79. Jag vet en källa, som mäktar giva
80. Jag vill hava Jesus med mig
81. Jesus dig innerligt kallar till sig
82. Jesus dig kallar till liv och frid
83. Jesus kommer, Jesus kommer
84. Klippa, du som brast för mig  
85. Kom, o kom, du betryckta själ
86. Kom och se, kom och se
87. Kom som du är nu till Jesus
88. Kom till Jesus, ho som helst
89. Kära själ, som irrar fjärran
90. Kärlek från vår Gud  
91. Lev för Jesus, intet annat  
92. Lever du det nya livet
93. Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla
94. Lämna dig helt åt Jesus  
95. Löftena kunna ej svika
96. Medan allting ler och blommar  
97. Min fot var trött att vandra
98. Min Gud, jag sjunker ner
99. Mitt kvalda hjärta längtar
100. När invid korset jag böjde mig
101. När Jesus uppstått ur sin grav
102. Närmare, Gud, till dig  
103. Nästan en kristen  
104. O gränslösa frälsning
105. O Gud, du klara, rena låga
106. O, Jesus kär, min tröst du är
107. O pilgrim, vänd emot himlens land
108. O, öppna ditt hjärta för Herren
109. Och när skörden är slut
110. Om din synd än är blodröd
111. Om han komme i dag
112. Om jag blivit blott en enda gång
113. Om jag ägde allt men inte Jesus
114. Se, Jesus står vid hjärtats dörr
115. Se livet dig bjuds — vill du ha det
116. Stanna, lyssna, lyssna!
117. Strömmen från min frälsares sår
118. Säg, är din lampa redo
119. Tiden försvinner så snabbt som en dröm
120. Till frälsningens saliga källa vi gå
121. Till Herrens maning säg ej nej
122. Trött av ori, sorg och smärta
123. Tätt vid korset, Jesus kär  
124. Ungdom i världen  
125. Var är du?
126. Var är mitt vilsna barn i kväll  
127. Vem klappar så sakta i aftonens frid
128. Vi brutit upp från syndens land
129. Vi vill du dröja, min broder
130. Vid midnattsklockans dova klang
131. Vill du från syndernas börda bli fri?
132. Våga dig Dristelig  
133. Än finns det rum
134. Är du borta från din Gud, kom igen

IV. HemlandssångerRedigera

V. MissionssångerRedigera

KörerRedigera

I detta avsnitt presenteras 49 verser i bokstavsordning och utan nummer. Den första, den tjugonde och den sista versen lyder:

Att känna din kraft, att höra ditt tal,
Att dela ditt kors är hela mitt val.
...
Kom, gå med, kom, gå med,
Sök ditt skydd vid korsets fot!
Jesus Kristus står
Med de djupa sår;
Han har köpt dig och tar dig emot.
...
Ära ske hans namn!
Ära ske hans namn.
Han till sitt hjärta tryckte mig.
Ära ske hans namn!

KällorRedigera