Öppna huvudmenyn
Forum Romanum med bland annat Septimius Severusbågen och Curia Iulia.
Forums ruiner, målning av Canaletto 1742.

Forum Romanum (latin för "Det romerska torget", på italienska Foro Romano) var i det antika Rom ett torg och den offentliga platsen för bland annat politiska möten, handel och religiösa ceremonier. Beläget mellan kullarna Capitolium, Palatinen och den mindre och lägre Velia sluttar ena änden av torget svagt upp mot Palatinen, där en del av Via Sacra,"Den heliga vägen", som användes för processioner, fortfarande syns.

På Forum finns en rad kända byggnader och monument såsom: Saturnustemplet, templet till Castor och Pollux, Vestatemplet och vestalernas hus, Regia, curia iulia, basilica aemilia, de två triumfbågarna uppförda till kejsarna Titus (80 e.Kr.) och Septimius Severus (203 e.Kr.) ära, samt mötesplatsen comitium och den s.k lapis niger som enligt myten ska markera platsen för roms grundare Romulus grav.

Efter Romarrikets undergång lämnades byggnaderna på Forum att förfalla, men vissa av dem förvandlades till kristna kyrkor. Med en minskande befolkning i staden Rom förlorade Forum sin förra funktion och det blev under 600-talet e.Kr ett gräsbevuxet fält för boskap att beta på. Detta gjorde att markytan höjdes, under 1800- och 1900-talen genomfördes omfattande arkeologiska utgrävningar på Forum Romanum och Palatinen. Efter långa utgrävningar har man återskapat den ungefärliga marknivå som Forum hade under tidig kejsartid.

Innehåll

Förhistorisk tidRedigera

Under utgrävningar i början av 1900-talet fann arkeologer lämningar av en tidig begravningsplats på Forum i form utav urnor med kremeringsrester. Då det är svårt att datera exakta årtal så uppskattar man att platsen började användas i detta syfte någon gång efter 1000 år f.kr. när dalen fortfarande var periodvis vattenfylld och inte gick att bosätta sig i.

Kungatid & RepublikRedigera

Traditionellt sett skall byggandet av det romerska Forumet ha skett i samband med att en allians bildats mellan Romulus, som enligt sägen ska ha grundat Rom och som styrde på Palatinen och Titus Tatius, kung över sabinerna och den capitolinska kullen. Modern historieskrivning håller att det troligtvis varit frågan om att det romerska forumet genomgått en progressiv övergång till politiskt centrum i takt med att Rom växte bortom de ursprungliga kullarna.

Under 600-talet f.kr ska den lågliggande våtmarken som senare kom att utgöra Forum Romanum ha dränerats i samband med konstruktionen av dräneringssystemet Cloaca Maxima, vilket enligt den romerska historieskrivning ska ha gjorts under roms femte kung Tarquinius Priscus. Efter detta skulle Forum Romanum komma att utgöra roms religiösa och politiska centrum i nästan ett årtusende och därmed ha en signifikant plats i den romerska historien.

Den tidiga republiken och slutet på kungatiden såg uppförandet av Forums kanske mest kända tempel Saturnustemplet (497 f.Kr) och Castors och Pollux' tempel (484 f.Kr). Redan innan dessa konstruerades hade roms Forum länge varit platsen för gudomligheten Vestas tempel, där vestalerna ålagts att vakta den "eviga elden".

Avbildningar av framstående individer ur roms historia och aristokrati kom från 300-talet f.kr att bli en allt vanligare syn kring forumet. Statyer som hyllningar till individer blev så pass vida förekommande att vid 158 f.Kr hade så många hedrande statyer rests att roms censorer beslutade att ta bort från forum många av de statyer som avbildade magistrater, med undantag för de som rests efter att det beslutats av en folkförsamling eller senaten.[1] Dessa porträtterande statyer kunde resas av staten såväl som klienter, som då reste avbildande statyer av sin patronus[2], vilket medförde att det restes statyer av privata aktörer på Forum.

KejsartidenRedigera

Efter Julius Caesars död och slutet på de därpå följande inbördeskrigen skulle Augustus fullfölja sin företrädares planer för Forum och samtidigt ge det sin slutgiltiga geografiska begränsning vilket inkluderade att bygga ett tempel till den då gudaförklarade Caesar (29 f.Kr).

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

  • Filippo, Coarelli, (1980). Guida Archeologica di Roma, 3a ediz. Milano: Arnoldo Mondadori Editore 
  • Janson, Tore (2002). Latin: kulturen, historien, språket. Stockholm: Wahlström & Widstrand 
  • (på engelska) Roma. 9a ediz. Milano: Touring Club Italiano. 2002. ISBN 88-365-2541-5 
  • Rönström, Th. O. Joh (1895). Roms topografi. Stockholm: P.A. Norstedt & Söners förlag 
  • Scherer, Margaret R. (1955) (på engelska). Marvels of Ancient Rome. New York & London: Phaidon Press & The Metropolitan Museum of Art. Libris 988692 

NoterRedigera

  1. ^ BOATWRIGHT, MARY T. “Women and Gender in the Forum Romanum.” Transactions of the American Philological Association (1974-), vol. 141, no. 1, 2011, pp. 105–141. JSTOR, JSTOR,
  2. ^ Tanner, Jeremy (2000-11). ”Portraits, Power, and Patronage in the Late Roman Republic”. Journal of Roman Studies 90: sid. 18–50. doi:10.1017/s0075435800031312. ISSN 0075-4358. http://dx.doi.org/10.1017/s0075435800031312. Läst 6 december 2018. 

Externa länkarRedigera