Kejsarfora (latin: Fora Imperatorum; italienska Fori Imperiali) är de fem fora (torg), vilka successivt anlades norr om Forum Romanum i Rom. De fem fora är Caesars forum, Augustus forum, Vespasianus forum, Nervas forum och Trajanus forum.

Kejsarfora, detalj av de så kallade "Colonnacce" på Nervas forum.

Roms folkökning och växande administration skapade med tiden behov av större utrymmen än vad Forum Romanum kunde erbjuda. Nya torg kom att anläggas på dess norra sida. I anslutning till det första av dem, Caesars forum, fanns affärslokaler, men de följande tjänade uteslutande för domstolar, förvaltning, statshandlingar och offentliga ceremonier. Den arkitektoniska prakten var enastående.

Resterna av Kejsarfora frilades på 1930-talet delvis från sentida bebyggelse i samband med att Mussolinis stora paradgata, Via dell'Impero (nuvarande Via dei Fori Imperiali), mellan Piazza Venezia och Colosseum anlades. Dock förblev mycket av bebyggelsen dold under gatan och planteringarna som flankerade den. Sedan 1990-talet pågår nya utgrävningar i området.

Fora Imperatorum i Rom


Referenser redigera

  • Ausenda, Marco (2002) (på italienska). Roma (9). Milano: Touring Club Italiano. sid. 268–277. ISBN 88-365-2541-5 
  • Claridge, Amanda (1998) (på engelska). Rome: An Oxford Archaeological Guide. Oxford Archaeological Guides, 99-2662277-1. Oxford: Oxford University Press. sid. 146–173. ISBN 0-19-288003-9 
  • Coarelli, Filippo (1980) (på italienska). Guida archeologica di Roma (3). Milano: Arnoldo Mondadori. sid. 102–134. OCLC 7187657 

Externa länkar redigera