Forskningsprofessor

forskare med professorskompetens

Forskningsprofessor är en titel för en forskare med professorskompetens som fokuserar på att utföra forskning, och som gör lite eller ingen undervisning eller handledning. Titeln är likvärdigt med ordinarie professor. Titeln forskningsprofessor existerar i Sverige,[1] Finland,[2] Norge, Danmark och många andra länder. Den vetenskapliga kompetensen ska vara mycket god och ligga bland de främsta inom området i ett internationellt perspektiv, i nivå med professor.[1] Vissa svenska lärosäten delar in specialisttjänster inom forskningen med olika karriärsteg. Nivån senior forskare motsvarar då docent, medan forskningsprofessor är en nivå högre och med ännu högre ställda meriteringskrav.[1]

Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Se även redigera

Källor redigera