Grundnivå är en grundläggande nivå av högskole- eller universitetsutbildning, före avancerad och forskarnivå.[1] Högskole- och universitetsutbildningar som kräver högst tre års heltidsstudier efter gymnasiet sker på grundnivå, enligt den svenska högskolereformen 2007. Grundnivån är första cykeln i Bolognaprocessen, och motsvarar i det sammanhanget bachelor's degree.

Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Högskolestudier på grundnivå kan i Sverige ge följande generella examina: högskoleexamen eller konstnärlig högskoleexamen efter två års studier, alternativt kandidatexamen eller konstnärlig kandidatexamen efter tre års studier. Dessutom kan det ge ett flertal yrkesexamina.

Se även

redigera

Referenser

redigera