Universitetslärare

lärare som undervisar på ett universitet

En universitetslärare är en lärare som undervisar på ett universitet. Universitetslärare kan ha olika titlar eller tjänster beroende på deras utbildningsgrad och övriga kvalifikationer. Universitetsadjunkten innehar en grundutbildning från universitet (magister- eller kandidatexamen), universitetslektorn innehar doktorsexamen och professorer innehar också doktorsexamen och kan många gånger vara utnämnda till docenter.