Universitetslärare

lärare som undervisar på ett universitet

En universitetslärare är en lärare som undervisar på ett universitet. Universitetslärare kan ha olika titlar beroende på deras utbildningsgrad. Universitetsadjunkten har en grundutbildning från universitet (magister- eller kandidatexamen), universitetslektorn har doktorsexamen och professorer kan många gånger vara docenter.