Öppna huvudmenyn

Svenska högskole- och universitetsutbildningar som kräver högst två års heltidsstudier efter kandidatexamen sker på avancerad nivå, enligt den högskolereform som genomfördes den 1 juli 2007. Avancerad nivå motsvarar den andra cykeln i Bolognaprocessen, eller det som i Finland kallas fördjupade studier. Högskolestudier på avancerad nivå kan i Sverige ge följande generella examina: Magisterexamen efter ett års studier, alternativt Masterexamen efter två års studier. Dessutom kan det ge ett flertal yrkesexamina.

Se ävenRedigera