En gästprofessor är en professorskompetent akademiker som under viss tid anställts som professor vid ett annat universitet eller högskola än det där personen normalt är verksam. En gästprofessor är ofta utnämnd professor vid sin ordinarie institution. I andra fall har personen bedömts som professorskompetent i samband med utnämningen till gästprofessor.

Även gästlektorer och gästadjunkter förekommer, för gästlärare som inte bedömts vara professorskompetenta.

I Sverige regleras gästprofessurer i Högskoleförordningen och Högskolelagen.

ReferenserRedigera