En gästprofessor är en professorskompetent akademiker som under viss tid anställts som professor vid ett annat universitet eller högskola än det där personen normalt är verksam. En gästprofessor är ofta utnämnd professor vid sin ordinarie institution. I andra fall har personen bedömts som professorskompetent i samband med utnämningen till gästprofessor.

Akademiska titlar
och anställningsformer
Högre titlar Docent
Examina på forskarnivå Doktorsexamen
Licentiatexamen
Examina på avancerad nivå Masterexamen
Magisterexamen
Yrkesexamen
Examina på grundnivå Kandidatexamen
Högskoleexamen
Yrkesexamen
Anställningsformer som universitetslärare Professor
Gästprofessor
Adjungerad professor
Seniorprofessor
Universitetslektor
Adjungerad universitetslektor
Biträdande universitetslektor
Postdoktor
Universitetsadjunkt
Adjungerad universitetsadjunkt
Tidigare anställningsformer Forskarassistent
Forskardocent
Andra anställningsformer Rektor
Prorektor
Dekan
Prodekanus
Prefekt
Proprefekt
Amanuens
Director musices
Hederstitlar Hedersdoktor
Honorary Fellow
Jubeldoktor
Professors namn

Även gästlektorer och gästadjunkter förekommer, för gästlärare som inte bedömts vara professorskompetenta.

I Sverige regleras gästprofessurer i Högskoleförordningen och Högskolelagen. Anställningen är tills vidare, men får som längst vara i fem år.[1]

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ 4 kap. 12 § Högskoleförordning (1993 :100#K4P12 1993 : 100 )

Källor

redigera